Nederlandse experten onderzoeken een uitbraak van de Britse coronavariant in Rotterdam en Amsterdam. Ook de rol van kinderen wordt onderzocht. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn er elf gevallen officieel vastgesteld. In Rotterdam tasten deskundigen nog in het duister over de uitbraak op een basisschool. Vijf leraren en leerlingen zijn besmet met de Britse variant van het coronavirus. Dat meldt De Telegraaf.

Volgens het RIVM, dat is het Nederlandse Sciensano, is de uitbraak al gaande sinds eind november. Op dat moment waren de scholen nog open. De Nederlandse minister van Volksgezondheid De Jonge noemde de uitbraak op een basisschool ’opmerkelijk’.

Meer en meer Vlaamse wetenschappers maken zich grote zorgen dat de besmettelijkere Britse en Zuid-Afrikaanse variant onze kant opkomen. Ook bij ons waarschuwen experten voor een onderschatting van het gevaar.

“Als varianten meer vat hebben op kinderen moeten scholen dicht”

Zo vroeg professor Herman Goossens zich nog af in een opiniestuk dat we ons “geen twee keer aan dezelfde steen zouden stoten”. Hij waarschuwde ook voor de mogelijk belangrijkere rol van kinderen. En in een interview met Het Nieuwsblad schaart ook viroloog Johan Neyts zich achter zijn collega. 
 
“Als die meer vat hebben op kinderen, moeten we er alles aan doen om deze vijand buiten te houden, of we riskeren de scholen te moeten sluiten”, zegt viroloog Johan Neyts, die de onmiddellijke oprichting van een nationaal platform vraagt dat nagaat welke varianten bij ons circuleren, “om dan snel én hard te kunnen ingrijpen”.

De andere besmettingen in Nederland kwamen aan het licht door steekproeven en via bron- en contactonderzoek. In Amsterdam zijn nu al vijf gevallen ontdekt die zelf niet in Engeland zijn geweest en die ook geen onderling contact hebben gehad.

Als dit klopt is dat een sterke aanwijzing dat de variant zich in Nederland mogelijk reeds op een bredere schaal via de bevolking heeft verspreid. Eén persoon uit Nijmegen zou wel in Engeland zijn geweest. 

Nederlandse Tweede Kamer onderbreekt reces voor debat over de Britse coronavariant

„Er is nog veel onzeker over de verspreiding van de VK variant en de mate van besmettelijkheid. Voor het onderzoek naar de mate van verspreiding in Nederland zullen in de loop van deze en volgende week enkele honderden monsters uit alle regio’s worden onderzocht”, verklaarde de minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA)

Voorlopig gaat het RIVM en de regering er van uit dat de Britse variant besmettelijker is, maar dat er nog een definitieve bevestiging moet komen. Volgende week onderbreekt de Tweede Kamer het kerstreces voor een extra debat over de pandemie en de VK variant.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat is een groep wetenschappers die de regering adviseert over de pandemie (vergelijkbaar met de GEMS in België, nvdr), vergadert woensdag over de Britse variant. 

1 REACTIE