Door de chaos aan de Britse grens stonden gigantisch veel vrachtwagenchauffeurs vast. Chauffeursnieuws-Transporteffect volgde de situatie nauw op en kan enkel van een humanitaire ramp spreken. “Er was geen sanitair, geen eten, geen water. Men stond daar alleen, zonder enig idee hoe lang ze daar nog zouden staan,” klinkt het bij Chauffeursnieuws-Transporteffect. “En zeker tijdens deze tijden. Indien iemand vijf tot zes dagen geen sanitair of stromend water heeft, is de kans op ziekte veel groter natuurlijk.”

Chauffeursnieuws-Transporteffect betreurt de situatie enorm. Ook de foutieve berichtgeving zit hen wrang. “Men sprak eerst over 48 uur, maar het bleek veel langer te zijn. Dit werd een politiek spel. Het baart ons zorgen dat politici duizenden mensen geen kerst konden gunnen met hun geliefden, het is nochtans een tijd voor vrede en familie. Er werd veel geschreven, veel gezegd, maar weinig gedaan. Sommigen hadden geen eten en water, de toilethokjes die werden geplaatst werden vaak niet gekuist waardoor men hun behoefte moest doen tussen de vrachtwagens, het leger kon testen uitvoeren maar humanitaire hulp was er niet… Al snel heerste het gevoel dat de chauffeurs gegijzeld werden.”

Chauffeurssolidariteit 

Toch kwamen enkelen in actie uit solidariteit. Volgens getuigenissen aan Chauffeursnieuws-Transporteffect zorgden de vrachtwagenchauffeurs onderling voor elkaar. “Het oversteeg nationaliteiten. Mensen die genoeg hadden, deelden met zij die te weinig hadden.” Ook Chauffeursnieuws-Transporteffect zelf ondernam actie. “We hebben alles gedaan wat we konden om toch eten en water te voorzien.”

Ze zijn ook naar de politiek gestapt: “Er is een brandbrief opgesteld naar alle Europarlementariërs en er is zelfs contact gezocht met het Britse leger en het Rode Kruis. Indien er een ramp gebeurt, staan het leger en het Rode Kruis normaal gezien altijd klaar om te helpen. Is het dan geen humanitaire ramp wanneer duizenden Europese vrachtwagenchauffeurs stranden zonder voorzieningen, voedsel, water… en dat nog eens tijdens de coronacrisis? Onze collega’s zijn in de steek gelaten door politici die wel gewoon thuis bij hun geliefden zaten. We begrijpen niet waarom hier geen vakbonden of mensenrechtenorganisaties op gereageerd hebben.. Het is voor ons echt een raadsel.”

Stappen Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Chauffeursnieuws-Transporteffect liet weten aan SCEPTR dat ze overwegen klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Het is de hoogste instantie. In 2020 vinden we dergelijke situaties onaanvaardbaar en ze mogen absoluut nooit meer opnieuw plaatsvinden in de toekomst. Daarom overwegen we klacht in te dienen zodat hier iets tegen gedaan wordt. We hopen dat er een wettelijk kader volgt.” 

Chauffeursnieuws-Transporteffect heeft ook foto’s verzameld die ter plaatse genomen zijn. Die kunt u hier zelf bekijken.