De klassenstrijd tegen het kapitalisme krijgt de komende vijf jaar 250.000 euro per jaar van de Vlaamse Regering. Dat meldt ‘t Pallieterke. Een en ander gebeurt onder de vlag van de Vredesbeweging. De komende beleidsperiode gaat er 1.250.000 euro Vlaamse subsidies via het sociaal-cultureel volwassenwerk naar Vrede VZW. Die organisatie vindt haar oorsprong in de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV), opgericht in maart 1949. In 1972 verandert de BUVV haar naam in Vrede vzw. De beweging focust vandaag ook op het aanklagen van de “(neo)kolonialistische dominantie van westerse machten”

Dat bleek vroeger uit de solidariteit met de onafhankelijkheidsstrijd van Algerije of van de Portugese kolonies in Afrika. Vandaag uit zich dat vooral in de strijd voor Palestina. Meer concreet door de ondersteuning van de BDS-actie (Boycot Divestment and Sanctions) tegen Israël. Diverse landen veroordelen overigens de BDS-beweging wegens antisemitisme. Onder meer Oostenrijk (sinds 27 februari 2020), Duitsland (sinds mei 2019), maar ook Spanje, Canada en Nederland beschikken over dergelijke wetgeving.

In 1993, na het verdwijnen van het communistische blok, komt er binnen Vrede vzw een nieuwe basistekst, maar de, u vergeeft mij het woord, ‘rode’ draad van de activiteiten wijzigt nauwelijks. ‘Interkapitalistische’ conflicten en een scherpere Noord-Zuidtegenstelling krijgen een prominentere plaats in de omgevingsanalyse van de organisatie. Er gaat ook aandacht naar thema’s zoals de kritiek op NAVO, de klimaatverandering, militaire interventies in het Midden-Oosten, de opwarming van het klimaat of de vluchtelingenstromen. Een typisch links prioriteitenlijstje dus.

Vredesstrijder De Brabander ‘ten oorlog’ tegen kapitalisme

Opgebouwd onder de vlag van vredesactiviteiten, lijkt de website van de vzw een soort hedendaags ‘communistisch manifest’ te bevatten. Hoewel de organisatie niet over een formele directeur beschikt, is vredesactivist Ludo De Brabander (57) sinds 1995 de drijvende kracht. De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw  en staat voltijds op de loonlijst. Hij is ook redactielid van Uitpers, een ‘webzine’ dat zich naar eigen zeggen bezighoudt met “het duiden en analyseren van de internationale politiek tegen de ‘mainstream’ in”. De Brabander publiceerde ook in Knack en Mo*.

Ondanks de claim dat de organisatie partijneutraal is, verhinderde hem dat niet om in 2006 als ‘onafhankelijke’ kandidaat op de lijst van Groen in Gent te figureren. Op 4 oktober 2018 ondertekende hij namens zijn organisatie ook een brief om de extreemlinkse partij PVDA mee op te nemen in Gentse coalitie. Ideologisch neutraal is dat alvast niet. 

De ideologische inspiratie van de vzw is openlijk op communistische leest geschoeid. Dat blijkt uit de analyse van het taalgebruik in hun basistekst. Daarin komt het woord kapitalistisch of kapitalisme maar liefst 26 keer voor. “Vrede vzw kenmerkt zich als een onafhankelijke groep, die los van welke partij ook, de vredesvraagstukken koppelde aan een antikapitalistische visie.

Pleidooi voor nationalisatie van de wapenindustrie

Volgens Vrede vzw speelt ook “de wapenproductie zich in diezelfde kapitalistische context af”. Het beschouwt de kapitalistische staat dan ook “medeplichtig” aan de wapenproductie en handel. “De kapitalistische staat versluist miljarden gemeenschapsgeld naar het (voor)onderzoek van nieuwe militaire kennis en toepassingen.

Als oplossing pleit men voor “een nationale productie van de louter defensief nog nodige wapens, beheerd door een staatsapparaat dat uit de wil tot opheffing van de tegenstelling arbeid-kapitaal ontstaan is en onder permanente, maatschappelijke controle staat”.

De nationalisatie van de productie met andere woorden: “Binnen de kapitalistische maatschappij […] staat Vrede vzw voor een reconversie van de overbodige wapenproductie onder strikte staats- en arbeiderscontrole en gekoppeld aan een nationalisatie, indien de privé zich niet tot reconversie met eigen financiële middelen wil engageren.”

Vlaamse Regering verhoogt subsidie Vrede VZW tot 250.000 euro per jaar 

Vrede vzw merkt tenslotte op dat “het communisme, als politieke ideologie en als maatschappelijk ideaal, nog steeds als vijandig voorgesteld wordt”. Het spreekt zich gelijk uit tegen “elk kunstmatig vijandsbeeld, dat enkel tot doel heeft de wapenproductie en -handel te blijven verrechtvaardigen”. De organisatie wil zich daarom “blijven inspannen dergelijk vijandsbeeld te ontmaskeren”.

De standpunten van Vrede vzw situeren zich duidelijk politiek aan het uiteinde van de linkerzijde. Dat is op zich een gerechtvaardigde opinie.

Het is echter ook gerechtvaardigd dat de Vlaamse regering aan de belastingbetaler zou uitleggen waarom anno 2020 jaarlijks ca. 250.000 euro belastinggeld is aangewend om een communistische ideologie in leven te houden. Meer nog om ze zelfs nog verder te ontwikkelen. Anti-kapitalisme aan het subsidie-infuus van de kapitalistische maatschappij.