“Het arbeidsmarktbeleid moet volledig een Vlaamse bevoegdheid worden”, dat oordeelt arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent) in zijn column in Het Laatste Nieuws.

“Op de valreep wil ik me in 2020 nog even duidelijk uitspreken over iets waar ik in het verleden altijd voorzichtig over was”, schrijft Baert, die de Vlaamse regering adviseerde over de economische relance. “Namelijk: Vlaanderen moet de komende jaren via een staatshervorming volledig baas worden over haar arbeidsmarktbeleid.” Hij noemt dit “een noodzaak, eerder dan een politieke optie”.

De econoom vermeldt een aantal concrete casussen die hem het licht deden zien, maar stelt bovenal vast dat het “Vivaldi-akkoord aantoont dat Vlamingen en Walen anders denken over hervormingen”. “In het federaal regeerakkoord van oktober kwamen de Vivaldi-partijen wel overeen dat de Belgische werkzaamheidsgraad naar 80% moet, maar over serieuze hervormingen die dat moeten waarmaken, kon geen consensus gevonden worden”, schrijft Baert. “Die worden doorgeschoven naar werkgelegenheidsconferenties, en naar de sociale partners. Geloofwaardig is dat niet.”

“De kijk op de arbeidsmarkt boven en beneden de taalgrens is zo verschillend, dat hervormingsplannen vaak neerkomen op stilstand”, besluit hij.