De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft komiek Jacques Vermeire over de hele lijn in het gelijk gesteld in een rechtszaak aangespannen door VRT-sportanker Ruben Van Gucht. Hij eiste een extra financiële vergoeding van 52.000 euro, onder meer voor ‘secretariaatswerk’ dat hij zou hebben geleverd. Vermeire reageert via zijn manager en is opgelucht. Dat meldt Het Nieuwsblad. 

Het geschil ging over de discussie of Ruben Van Gucht al dan niet ook coauteur van de zaalshow ‘Van 7 tot 77’ is. Die show zouden ze samen opvoeren. Van Gucht zou daarbij de rol van ‘aangever’ spelen. De financiële twist tussen beiden strooide roet in het eten. De rechtbank noemt in haar vonnis het optreden van Van Gucht “ongerechtvaardigd, ongerijmd en eigengereid”. Van Gucht leverde wel ondersteuning, die bestond aldus de rechtbank vooral uit “secretariaatswerk”.

Via een vordering tegen Jacques Vermeire voor de rechtbank van eerste aanleg eiste Van Gucht een vergoeding van 52.000 euro. De rechtbank noemt die eis nu “ongegrond”. 

Een bijdrage aan “enig creatief proces van de zaalshow” leverde Van Gucht volgens de rechtbank niet, al erkent de rechtbank wel dat Van Gucht mee heel wat werk verzette. De rechtbank erkent ook dat door het optreden van Van Gucht de professionele beroepseer van Vermeire “in zekere mate gekrenkt is”. Ruben Van Gucht wenste niet te reageren.