Het eerste wetgevend initiatief op vlak van defensie van deze paarsgroene regering doet de wenkbrauwen fronsen. Naast een aantal maatregelen in het kader van de coronacrisis, wil de regering ook de fysieke selectieproeven voor kandidaat-militairen stopzetten tijdens de coronacrisis. N-VA Kamerleden Theo Francken en Peter Buysrogge reageren misnoegd.

Theo Francken (N-VA): “De coronacrisis noopt onvermijdelijk tot het nemen van crisismaatregelen. Toch gaat paarsgroen te ver. De fysieke selectieproeven zijn een substantieel onderdeel van de aanwervingsprocedure. In een jaar waarin men maar liefst 2.300 nieuwe rekruten moet aantrekken, is het ‘on hold’ zetten van elke vorm van fysieke testing onaanvaardbaar.”

De N-VA Kamerleden eisen een professionele defensie met topfitte militairen: “Defensie is geen tewerkstellingsproject, noch een aanwervingsbatterij. De meest bekwame mensen moeten aangeworven worden.”

Francken en Buysrogge wijzen er op dat de politiescholen wél nog fysieke proeven opleggen aan de kandidaat-politieagenten. Nog een doorn in het oog is de machtiging aan de regering om het statuut van kandidaat-militairen en militairen aan te passen “zolang de coronacrisis voortduurt”. Daarmee zet de regering de facto het parlement voor een stuk buitenspel.

“Het parlement als wetgevende macht uitschakelen is stuitend”

Voorzitter van de commissie Defensie Peter Buysrogge (N-VA): “Na jaren is er eindelijk terug een regering die werkt met volheid van bevoegdheden. Het parlement werkt elke dag. Er is geen enkele zinnige reden om de regering te machtigen. Al zeker niet over zoiets delicaats als het statuut van onze militairen. Dat is zowat de Heilige Graal van Defensie. Het parlement als wetgevende macht uitschakelen is stuitend.

Het wetsvoorstel is enkel goedgekeurd in de commissie en moet nog via de plenaire vergadering. N-VA hoopt het voorstel in de Kamer nog te kunnen tegenhouden. “We kunnen niet geloven dat MR, Open VLD en CD&V hiermee instemmen,” besluiten Francken en Buysrogge.