Uit een rapport van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC blijkt dat kerncentrales in ons land vorig jaar bijna geen impact hadden op het milieu. Naast een verwaarloosbare CO2-uitstoot was er ook een verwaarloosbare radioactiviteit. 

Kernenergie is een veelbesproken onderwerp en de huidige regering ambieert nu zelfs een volledige kernuitstap in 2025, terwijl onze stroom momenteel nog veruit vooral afkomstig is van kernenergie. Nochtans behoort kernenergie CO2-gewijs tot de groenste energiebronnen, maar de radioactiviteit die erbij vrijkomt is één van de argumenten tegen kernenergie. 

Vandaag publiceerde het FANC haar jaarrapport voor 2019 en daaruit blijkt dat er vorig jaar geen detecteerbare radiologische impact was op het milieu. Er werden doorheen het jaar 22.500 radioactiviteitsmetingen uitgevoerd, waaruit blijkt dat er bijna geen verhoogde radioactiviteit was op het Belgische grondgebied. Radioactiviteit is ook van nature overal aanwezig en de natuurlijke radioactiviteit was zowat overal hoger dan de kunstmatige radioactiviteit. 

Het FANC is dan ook tevreden met de resultaten. “De metingen van 2019 hebben uitgewezen dat er zich geen belangrijke problemen hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied. Globaal genomen lag het niveau van de radioactiviteit van kunstmatige oorsprong veel lager dan dat van de natuurlijk voorkomende radioactiviteit of was de kunstmatige radioactiviteit zelfs niet waarneembaar.”

1 REACTIE