Verschillende experts wijzen in Het Laatste Nieuws op het nut van strenge grenscontroles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De regering vindt een nieuwe grenssluiting voorlopig niet aan de orde.

Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) staat een herhaling van de strenge grenscontroles van de eerste ‘lockdown’ vooralsnog niet op het menu. Men verwijst het vrij verkeer van goederen en personen dat binnen Europa geldt. Wel werkt men aan een campagne om mensen in de buurlanden te ontraden om naar België te reizen.

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) wijst op het feit dat Vlaams-Brabant – zonder buitengrens – geen stijging van het aantal besmettingen kent, terwijl het aantal besmettingen in de gebieden aan de grens met Nederland en Frankrijk wel hoger ligt.

Vooral gebieden waar een groot verschil bestaat tussen de ene en de andere van de grens worden volgens hem beter van elkaar gescheiden. “Als er een te grote onderlinge afwijking tussen twee regio’s bestaat, meng je beter niet”, klinkt het. “En wie nu de grens oversteekt, komt sowieso in een gebied waar het virus veel sterker circuleert.”