Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) distantieert zich van de reactie die eerder deze week is gegeven door de joodse advocaat van de synagoge, David Braun, naar aanleiding van een incident in een synagoge in de buurt van het Antwerpse station. Braun reageerde bij enkele media en was opgevoerd als woordvoerder van de joodse gemeenschap. Hij verklaarde dat de joodse gemeenschap zich geviseerd voelde en stelde bovendien dat de bijeenkomst juridisch in orde zou zijn. “Braun is een bestuurslid van het FJO, hij  sprak niet in naam van het Forum en had ook geen mandaat dat te doen”, bevestigt woordvoerder Hans Knoop vanmiddag aan onze redactie.

Het Forum der Joodse organisaties verspreidde vanochtend een kort maar niet mis te verstaan persbericht waarin het advocaat David Braun terugfluit:

“Het FJO is van oordeel dat synagogebezoekers zich stipt aan de geldende beperkende coronamaatregelen dienen te houden. Door een afwijkende professionele mening van medebestuurslid meester David Braun ontstond onterecht de indruk dat dit de positie van het Forum zou zijn. Dat is nadrukkelijk niet het geval.”

Tijdens een vergadering is unaniem bevestigd dat de woordvoering namens het Forum verricht zal blijven worden door oud-journalist Hans Knoop. “Die was in deze kwestie door de media niet benaderd voor een reactie, noch heeft hij namens het Forum publiekelijk een positie heeft ingenomen.”, klinkt het.

“Loyaal meewerken aan het terugdringen van het aantal besmettingen doe je niet door met 80 personen in een synagoge bijeen te komen” 

Braun had eerder in een reactie gesteld dat er geen sprake was van een overtreding van de coronamaatregelen, hoewel er bijna 80 personen in de synagoge zijn aangetroffen. Die interpretatie vond hier en daar ook juridische bijval op Twitter door Meester Fernand Keuleneer. 

Knoop en het Forum der Joodse Organisaties willen niet mee gaan in de juridische discussie of iets nu net wel of net niet kan: “Zolang de coronaregels van kracht zijn, moet je ze naleven en eerbiedigen. In een rechtsstaat is iedereen geacht de regels en de wetgeving na te leven. En zeker als het gaat om zoiets belangrijks als de volksgezondheid.”

Knoop neemt dus geen stelling in in het juridische debat, omdat dat er volgens hem niet toe doet. “Misschien heeft meester Braun wel gelijk en valt het juridisch toch aan de juiste kant van de grens. Maar wij vinden dat je de grenzen niet moet opzoeken en dat je er ver weg van moet blijven.”

Het Forum pleit er voor om “op een loyale manier” mee te werken aan het terugdringen van het aantal besmettingen, “en dat doe je niet door met 80 personen in een synagoge bijeen te komen”

“Individueel bidden kan ook thuis, daarvoor hoeft men niet naar de synagoge”

Volgens knoop is er ook helemaal geen religieuze reden voor: “Een dienst kan men houden in aanwezigheid van tien volwassen mannen. De Raad van State heeft ook 15 personen toegelaten. Dat moet voldoende zijn.”  

“Als men individueel wil bidden hoeft men daarvoor niet naar de synagoge. Dat kan ook thuis”, verduidelijkt Knoop. De woordvoerder benadrukt duidelijk dat David Braun niet kon spreken namens het Forum en bijgevolg uitsluitend in eigen naam sprak.

“Hij kan altijd ten persoonlijke titel zeggen wat hij wil, we leven in een vrij land. We kunnen iemand geen spreekverbod opleggen. Dus als hij zijn professionele mening wil geven over de rechtmatigheid van het politieoptreden is dat zijn goed recht, zowel als advocaat of als burger. Maar hij vertegenwoordigt daarmee niet het standpunt van het forum.”   

“De Belzer-Chassidische gemeenschap is een kleine minderheid die niet de brede joodse gemeenschap vertegenwoordigt”

Knoop voegt er nog aan toe dat het FJO niet twijfelt over beste intenties van meester Braun. “Hij strijdt op zijn beurt ook voor de goede zaak, maar doet dat niet namens het Forum. Wij houden er een 180° andere mening opvatting op na.” 

Knoop betreurt sterk dat op deze manier de perceptie is gecreëerd dat de voltallige joodse gemeenschap het niet nauw zou nemen met de maatregelen. “De joodse gemeenschap is natuurlijk groter dan de Belzer-Chassidische synagoge in Antwerpen. Joden zijn een kleine minderheid in België. En binnen die kleine minderheid zijn er nog een hele reeks andere minderheden, zoals de Belzer-gemeenschap, waarvoor de heer Braun optrad. Die Chassidische gemeenschap vertegenwoordigt zeker niet de brede joodse massa. Het Forum is een overkoepelende vertegenwoordiging van vrijwel alle joden in België. En wij distantiëren ons met nadruk van de ‘al dan niet vermeende’ overtredingen. Wij vinden niet dat je de grens van het toelaatbare moet opzoeken.”