De kredieten voor de ministerkabinetten van de regering-De Croo worden verhoogd. De meerderheidspartijen keurden daartoe een wetsontwerp goed in de Kamercommissie Financiën.

In afwachting van een volwaardige begroting moet de Vivaldi-regering beroep doen op de voorlopige kredieten voor de laatste maanden van 2020 om de kabinetten te financieren. Die voorzien echter slechts genoeg geld voor dertien kabinetten, terwijl het aantal kabinetten – alsook de bezetting daarvan – sterk is aangedikt onder De Croo.

“Verhoging kredieten met bijna 25 procent”

Daarom keurden de meerderheidspartijen vandaag een wetsontwerp goed in de Kamercommissie Financiën om een verhoging van de kredieten mogelijk te maken.

“De regering-Michel heeft onmiddellijk de kredieten voor de kabinetten met 7 procent verlaagd”, reageert N-VA-Kamerlid Joy Donné. “Hier gaan we van 56 naar 68 miljoen euro, ofwel een verhoging met bijna 25 procent.”