De nieuwe effectentaks – een belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro – dreigt indirect ook kleine beleggers die investeren in tak23-verzekeringsfonds te treffen. Dat schrijft De Tijd.

De beleggingen van een tak23-fonds komen meestal niet terecht op de effectenrekening van de belegger, maar wel op de effectenrekening van de verzekeraar. De nieuwe effectentaks zou de verzekeraar belasten op het volledige belegd vermogen in het fonds, dat bestaat uit beleggingen van meerdere kleine beleggers. Men vreest dat de verzekeraar deze belasting op zijn beurt zal doorrekenen aan de klanten, waardoor de kleine beleggers alsnog getroffen worden.

“Bij de uitwerking van de effectentaks was het cruciaal dat die juridisch standhoudt, vandaar dat we de taks toepassen op het niveau van de effectenrekening”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in De Tijd. “We belasten hier geen individuele tak23-beleggers, we belasten op het niveau van de effectenrekening. Het is aan de verzekeraars om te bepalen hoe ze de kosten daaraan verbonden al dan niet doorrekenen aan de klant.”

Fiscaal advocaten vrezen voorts dat ook tak21-verzekeringen getroffen worden door de nieuwe effectentaks.