N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt in 2024 een historisch akkoord te sluiten met de PS over een confederaal België. Dat zegt hij in een interview met De Tijd. Paul Magnette heeft in gesprekken met mij kleur bekend.”

“PS-voorzitter Paul Magnette heeft in zijn gesprekken met mij kleur bekend. Hij heeft me toevertrouwd dat Elio Di Rupo niet wilde dat de socialistische troepen werden voorbereid op een confederale omslag. Magnette moest dus een scherpe bocht nemen, maar dat is wel wat die wil”, zegt De Wever in De Tijd.

In juni probeerden Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette een paars-gele regering te vormen. De deal die op tafel lag, voorzag in een splitsing van de budgetten voor de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. “We wilden de truc van Dehaene herhalen en budgetten functioneel doorsnijden, zoals eerder is gebeurd met het onderwijs. Je plaatst de budgetten in kokers, je diversifieert het beleid. Dat is onomkeerbaar. Wat je op die manier scheidt, krijg je nadien nooit meer samen.”

Zowel De Wever als Magnette gelooft dat het beter is als Vlaanderen centrumrechts en Wallonië centrumlinks kan worden bestuurd. Bij de PS vreest men voor een implosie als de confederale omslag uitblijft.

De verdeling van de centen en de rol van Brussel zijn de belangrijkste twistappels. “Dat zijn de twee essentiële dingen waarover we dan moeten praten en waarover we een historisch compromis moeten vinden”, zegt De Wever.

De Wever vraagt zich af of de N-VA en de PS in 2024 voldoende electoraal gewicht zullen hebben om de confederale omslag in goede banen te leiden. Een alliantie met Vlaams Belang sluit de N-VA-voorzitter uit. “Met die mensen kan je geen zaken doen.”

1 REACTIE