Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, kondigde recent zijn intenties aan te investeren in een ‘Factcheckplatform’. Dat moet volgens de minister ‘desinformatie en polarisatie’ tegengaan. Maar dreigt men op deze manier in Vlaanderen niet te vervallen in arbitraire censuur? Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) waarschuwt in een vrije tribune voor het nieuwe ‘factcheckplatform‘ en werpt een aantal kritische vragen op.

“Wie controleert  de controleurs? Welke criteria zal men hanteren?” Janssens vreest dat het platform eerder politiek gemotiveerd dan wel moreel zal zijn: “Een democratie kan echter niet zonder vrije meningsuiting. Pluriformiteit is net de rijkdom van democratie,” zo stelt Janssens in deze vrije tribune. “Dit platform is de uitgelezen kans voor het linkse establishment en hun bevriende media om populaire rechtse opinies verdacht te maken”, klinkt het.

 “Hoewel vrijheid van meningsuiting een basisbeginsel is van democratie, staat dit recht hoe langer hoe meer onder druk,” meent hij. “Techgiganten zoals Facebook en Twitter, maar ook de Europese Unie en nu dus zelfs de Vlaamse regering zetten stappen om het vrije woord aan banden te leggen.” Voor Janssens is dat meer dan één stap te ver: “Democratie en het vrije woord – ook en misschien zelf in het bijzonder online – gaan hand in hand”.

Vrije tribune Chris Janssens: “Wie controleert de controleurs”

“Onder de vorige regering kwam er al Factcheck.Vlaanderen. Nadat deze website niet echt zijn dienst bewees in de strijd tegen desinformatie, pakt mediaminister Benjamin Van Dalle (CD&V) uit met een nieuw offensief tegen ‘fake news’, goed voor een prijskaartje van 29 miljoen euro.”

“Het is Dalles bedoeling om via een sectorbreed ‘factcheckplatform’ berichten te filteren op hun waarheidsgehalte. De mainstream media moeten een actieve rol opnemen in dit platform. De hamvraag is echter: op basis van welke criteria? En wie zal de controleurs controleren? Hoewel geen zinnig mens voorstander kan zijn van het doelbewust verspreiden van onjuist nieuws, moeten deze vragen fundamenteel beantwoord worden door Dalle en minister-president Jan Jambon (N-VA), anders dreigt arbitraire censuur.”

“Zo’n platform dreigt bovendien sterk vooringenomen te zijn. Dit omdat de mainstream media zelf sterk aanleunen bij links – maar dit vaak niet willen toegeven. Dat blijkt ook uit het feit dat de reguliere media vooral politiek incorrecte actoren viseren. Zij die aan de macht zijn, willen die macht behouden. Censuur is dan ook niet toevallig een geliefd wapen van dictaturen, terwijl vrije meningsuiting een typische eigenschap is van democratie.” 

“De kiezer overtuigen lukt niet met inhoud dus zoeken traditionele partijen en links andere manieren om gebrek aan electoraal succes te compenseren”

“De machinerie achter dit platform lijkt dus meer een politieke agenda te zijn en niet zozeer een morele. Desinformatie is immers zo oud als de politiek zelf. Zij bestaat sinds mensenheugenis in al haar verschillende vormen en variaties, gaande van gekleurde agendasetting over eenzijdige berichtgeving en framing tot het verspreiden van regelrechte leugens. Wie er de vroegere politieke pamfletjes van de drie traditionele partijen op naleest, stelt daar de meest flagrante leugens in vast met als enige doel politieke tegenstanders te beschadigen.”

“Slechts weinigen maakten daar tot voor kort een probleem van, omdat het in hun voordeel speelde. Maar nu de sociale media de poortwachters van de klassieke media deels hebben uitgeschakeld, waardoor ook de niet-traditionele en establishment kritische stemmen een forum krijgen, wil men net die communicatie aan banden leggen.”

“Voor je het weet fietsen we richting een Orwelliaans ‘Ministerie van Waarheid’.”

“Zelfs het kleinste kind kan zien dat dit een poging is van het linkse establishment om via bevriende media populaire rechtse opinies verdacht te maken. De kiezer overtuigen, lukt niet met inhoud dus zoekt men andere manieren om hun gebrek aan electoraal succes te compenseren. Alles wat als discriminerend kan worden gepercipieerd moet dus op de schop. Dat oppositiestemmen daarmee stiller dreigen worden, is mooi meegenomen.” 

“Met dergelijke muilkorfwetten en beteugeling op sociale media kan een democratie zich nog moeilijk wapenen. Maar zonder vrije meningsuiting en debat bestaat een democratie niet. Als men het ergens niet mee eens is, moet open debat kunnen plaatsvinden. Andere visies verbieden, beteugelen of zelfs bestraffen, is zoals iemand de tong afsnijden en doet democratie stikken. Het is hoog tijd dat men aanvaardt dat diversiteit ook leidt tot een waaier aan meningen en inzichten. Die pluriformiteit is net de rijkdom van een democratie. Daar mag nooit aan worden getornd.”

Chris Janssens (1977) is Vlaams Parlementslid voor de kieskring Limburg sinds 2009. Sinds 2014 werd hij Fractievoorzitter voor Vlaams Belang en maakt hij deel uit van het Uitgebreid Bureau.

1 REACTIE