Opmerkelijke conclusies dinsdag naar aanleiding van de werkzaamheden in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brusselse parlement. BRUZZ kon de ontwerpteksten inzien van een resolutie die de relatie tussen burger en politie moet verbeteren.  “Een eind maken aan ongemotiveerde identiteitscontroles, een betere opleiding om een politievoertuig te besturen en werk maken van een beleefde omgang met jongeren.” Daarmee legt de commissie de belangrijkste verantwoordelijkheid duidelijk bij de politie. Ook politievakbond VSOA leest dat zo en is ‘not amused’. Brussels Parlementslid Mathias Vandenborre wijst er op dat Brusselse jongeren dikwijls zelf aan de basis liggen van geweld. 

De vakbond reageert vandaag op hun Facebookpagina met enig gevoel voor cynisme op de aanbevelingen van de Brusselse politici: “Wij zijn er zeker van dat na het indienen van deze aanbevelingen de situatie drastisch gaat verbeteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: er zal geen geweld meer gebruikt worden tegen politie en andere hulpdiensten, politievoertuigen worden niet meer bekogeld of in brand gestoken en iedereen die gecontroleerd wordt zal zich voorbeeldig gedragen.

Het zijn maar enkele aanbevelingen die de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement dinsdag zal doen in een resolutie die de relatie tussen de burger en de politie moet verbeteren. Het Brussels parlement hield enkele maanden hoorzittingen om te komen “tot een betere verhouding tussen de Brusselse politie en de burgers”

Officieel lagen zowel het toenemend geweld tegen politiediensten als enkele incidenten tijdens politie-interventies aan de basis. Zo was er onder meer het ongeval waarbij Adil die wegvluchtte van een politiecontrole de dood vond, toen hij in botsing kwam met een politievoertuig dat uit de andere richting kwam. 

Extreemlinkse activisten domineren straatprotest ‘tegen politiegeweld’

Vorige week liet het parket weten dat de politieagenten geen enkele schuld trof in het ongeval. Desalniettemin blijven een aantal activisten, vooral uit extreemlinkse hoek dergelijke incidenten aangrijpen om de politie de schuld van de dood van Adil te blijven verwijten. Ook de Anderlechtse burgemeester betreurde dit uitdrukkelijk in een videoreportage voor BRUZZ.

BRUZZ, dat de ontwerpteksten van de Brusselse resolutie al kon inkijken, meldde dat dit resulteerde in een uitgebreide lijst met 37 aanbevelingen die vrijwel uitsluitend op de functionering van de politiediensten zijn gericht. De resolutie leest dus eerder als een lijstje van tekortkomingen bij de politie. Een kritische blik en aanbevelingen die een gunstige impact zouden hebben op het gedrag vanwege een deel van de ‘Brusselse jongeren’ lijken te ontbreken.

Brussels parlement nodigt straathoekwerker uit die kandidaat-parlementslid was voor One.Brussels/sp.a 

Dat laatste mag niet verwonderen. Tijdens de hoorzittingen kwam onder meer JES-straathoekwerker Brahim Lhichou aan het woord. Lhichou is degene die in 2019, ook al via BRUZZ, het filmpje naar buiten bracht waarbij een agent over de schreef ging. Hij deelde die video op Facebook, enkele dagen voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Hij haalde bij die verkiezingen in 2019 als kandidaat voor one.Brussels/sp.a 1.051 voorkeurstemmen op de lijst voor het Brusselse Parlement. 

Naar eigen zeggen kreeg hij de video van een persoon die anoniem wou blijven. Lhichou, toonde zich toen al uiterst kritisch voor de politie in zijn reactie aan BRUZZ: “Vorige week nog werd een jongen van zijn brommer gereden door de politie, ook dat werd gefilmd maar heeft niet dezelfde hoeveelheid aandacht gekregen. Dit is echt het dagelijkse leven voor veel mensen in bepaalde wijken van Brussel. Mensen die durven klacht in te dienen horen meestal niets meer. Er is weinig tot geen opvolging. Of, nog erger, de computer is toevallig kapot als je in het commissariaat aankomt.”

Screenshot One.Brussels Brahim Lhichou
Foto: One.Brussels. Screenshot One.Brussels Brahim Lhichou

Op zijn facebook poseert hij inmiddels voor een grootse graffititekening onder een brug (zie foto boven artikel) waarop staat: “Stop violence policière en Justice pour Adil”. Dat de visie van Lhichou, als een van de sprekers op de parlementaire hoorzitting, de conclusies en aanbevelingen van de commissie heeft beïnvloed ligt voor de hand. De nummer twee op de One.Brussels lijst, Els Rochette, fungeerde samen met een PS-collega als verslaggeefster voor de commissie.  Op de verkiezingsaffiche profileerde haar partijgenoot zich nochtans als bevrijd van frustraties: “Ik had het moeilijk en raakte gefrustreerd. En als je gefrustreerd bent, zoek je een schuldige. Dat was de staat.”

“Etnische profilering” wordt nogal eens op een hoopje gegooid met “daderprofilering” 

Politiezones zouden zo moeten in kaart brengen hoeveel controles ze uitvoeren. Dat moet “een einde maken aan politieselectiviteit en ongemotiveerde politiecontroles”. De teneur van de aanbevelingen sluit alvast naadloos aan met het verlanglijstje van bepaalde ngo’s, zoals Amnesty, die al jaren pleiten voor strengere controle op het politiewerk. Daarbij neemt men nogal snel de term “etnische profilering” in de mond wanneer het gaat over “daderprofilering”.  

Als de aanbevelingen zouden uitgevoerd worden zouden identiteitscontroles vrijwel allemaal geïnventariseerd moeten worden, met vermelding van de reden ervan. Het spreekt voor zich dat dergelijke administratieve rompslomp het dagelijks politiewerk haast onmogelijk zou maken. Daarnaast moet de politie liefst bij elke controle een soort “ontvangstbewijs” afleveren. Ook zou men willen voorzien in een online waarderingsformulier voor elke politietussenkomst. De kritiek op de rijopleiding van de agenten die maar twee dagen duurt “terwijl de meeste dodelijke slachtoffers de laatste jaren vielen tijdens politie-achtervolgingen”, creëert in elk geval de perceptie van een impliciete veroordeling. Dat zal er wellicht niet toe bijdragen om de verhouding tussen burger en politie te helpen verbeteren.

Mathias Vanden Borre (N-VA): “Te weinig gekeken naar hoe we de jongeren kunnen bijsturen, terwijl zij aan de basis liggen van veel geweld”

De commissie lijkt bijwijlen geen al te hoge dunk te hebben van de beleefdheid van de Brusselse agenten. Men verwijst naar verschillende getuigenissen waaruit blijkt dat “tutoyeren en onbeleefde omgang” een belangrijk punt van ergernis is.  Verder wil ze ook meer lesgevers “die rekening houden met de specifieke Brusselse karakteristieken”. Kandidaat-agenten moeten vaker uit Brussel komen. Nu komen er 80% van de agenten uit Vlaanderen en Brussel. 

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) toonde zich alvast kritisch voor de ontwerptekst. “Er wordt veel te weinig gekeken naar hoe we de jongeren kunnen bijsturen, terwijl zij toch aan de basis liggen van veel geweld. Ik zie bijvoorbeeld niets over snelrecht of een strenger jeugdsanctierecht. Dat worden heel wat amendementen morgen.”

Als de reactie van het VSOA representatief is voor de meerderheid van de Brusselse agenten, riskeert de commissie met deze lijst aanbevelingen onvoldoende draagvlak te creëeren bij de ordediensten. Een slogan van de betogers die voorafging aan de roep naar “Justice pour Adil” klonk alvast weinig verbindend. “Overreden flikken kunnen we misschien vergeven”. Er zal meer nodig zijn dan een reeks parlementaire aanbevelingen om de situatie in Brussel recht te trekken. 

1 REACTIE