Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft extra middelen vrij gemaakt voor het mentaal welzijn van de studenten uit het hoger onderwijs. Weyts geeft in totaal 800.000 euro extra budget aan het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) om een Vlaanderenbreed beleid rond mentaal welzijn uit te werken.

“Laat dit een positief gevolg zijn van de coronacrisis”, klinkt het bij minister Weyts. “Mentale gezondheid mag nooit meer een blinde vlek zijn.” Binnenkort komen in de studentensteden laagdrempelige antennes die studenten de juiste weg zullen wijzen naar de hulp die ze nodig hebben. Het is daarnaast de bedoeling dat de hogere onderwijsinstellingen beter samenwerken om zo mentaal welzijn een permanent aandachtspunt te maken. “Studenten moeten de weg vinden naar hulp. En die hulp moet goed afgestemd zijn op de studenten. Mentaal welzijn wordt een permanent aandachtspunt binnen ons hoger onderwijs”, aldus minister Weyts.

(Lees verder onder de tweet)

SIHO zal bovendien een digitaal platform ontwikkelen dat anonieme toegang biedt tot een zogenaamd ‘e-health’-aanbod met daarbij informatie over mentale gezondheid. Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge en Kortrijk krijgen daarnaast elk een verbindingsofficier die het lokale aanbod rond mentaal welzijn moet verbeteren, verbreden en verder uitbreiden. Op deze manier zou het vragen om hulp voor studenten laagdrempeliger worden.