Gisteren werd de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT voorgesteld. Meerderheidspartij N-VA is erg tevreden. “Er waait echt een andere wind door de VRT”, zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans. Oppositiepartij Vlaams Belang reageert bij monde van Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans kritischer: “We vrezen dat de VRT een linksgeoriënteerd parcours zal blijven rijden.”

Vlaams Parlementslid en lid van de Mediacommissie Marius Meremans (N-VA) zegt “erg tevreden” te zijn met nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT. “De klemtonen van mijn partij zijn zeker terug te vinden in de overeenkomst”, zegt Meremans. “Er werd ook rekening gehouden met onze bekommernissen.”

Meremans (N-VA): “Er waait echt een andere wind”

De N-VA’er zegt dat de nieuwe CEO Frederik Delaplace “enorm veel vertrouwen inboezemt”. “Ik kan toch wel zeggen dat er een andere wind waait dan voorheen. Ik hoor intern bij de VRT dat dit erg goed ligt en dat ze wel degelijk een trendbreuk met vroeger zien”, klinkt het.

Als N-VA-klemtonen verwijst Meremans onder meer naar “een sterke omroep, met aandacht voor innovatie en digitalisering”, “aandacht voor informatie, cultuur, educatie” en “aandacht voor de standaardtaal”. “Al moet dat laatste natuurlijk niet in het absurde worden doorgetrokken”, voegt hij daaraan toe. Ook de aandacht voor de Vlaamse identiteit vindt hij lovenswaardig. Meremans verwijst onder meer daar de ‘digitale boekenbeurs’ als voorbeeld van hoe die identiteit positief in de verf gezet kan worden.

Het Vlaams Parlementslid vind het ook essentieel dat de er rekening werd gehouden met de aanbevelingen rond transparantie, die geformuleerd werden naar aanleiding het recente auditrapport. Voor Meremans mocht die transparantie rond de prijs van de tv-gezichten zelfs nog explicieter.

Ook hoopt hij dat er een eind komt aan de concurrentie met de commerciële omroepen. “Nu komt het erop aan om samen te werken, zeker op het vlak van digitalisering”, zegt Meremans. Het kleinere Vlaamse medialandschap moet immers opboksen tegen grotere internationale spelers die dreigen alles over te nemen, luidt de redenering. 

Klaas Slootmans (Vlaams Belang): “Vrees dat VRT links blijft”

Bij oppositiepartij Vlaams Belang is heel wat meer kritiek te horen. Zo is de partij niet te spreken over de blijvende nadruk op positieve discriminatie. “De nadruk moet steeds liggen op de kwaliteit van een individu, nooit op de kleur of de herkomst”, zegt Vlaams Parlements- en Mediacommissielid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). Hij verwijst daarbij naar het feit dat de VRT 9,5 procent mensen van buitenlandse origine op het scherm wil, maar daarbij buitengewoon rigide criteria hanteert. Zo wordt iemand pas als zijnde van ‘vreemde herkomst’ geklasseerd als één van de ouders buiten de EU is geboren.

Hoewel het Vlaams Belang het positief vindt dat de digitale poot van de omroep wordt versterkt, blijft de partij bezorgd over de toekomst van Streamz. “Content waarvoor de Vlaming reeds betaald heeft, mag niet nog eens dubbelop achter een betaalmuur worden geplaatst”, zegt Slootmans.

Ook vreest Slootmans dat de VRT ook in de toekomst een marktverstorende werking zal hebben. Daarbij verwijst hij naar het feit dat de oorspronkelijk opzet in het regeerakkoord – VRT NWS mag enkel focusen op het audiovisuele, nu wordt “afgezwakt” door aan te geven dat tekst ook nodig is om ‘breaking news’ te brengen. Slootmans vindt de beloofde transparantie met betrekking tot schermgezichten wel positief, maar hekelt het feit dat “er nog steeds exuberante bedragen kunnen worden betaald met belastinggeld om tv-vedetten binnen te halen”.

Het Vlaams Belang heeft evenwel vragen bij de extra miljoenen die de openbare omroep ontvangt om te digitaliseren, terwijl er globaal een besparingspad wordt uitgetekend. “Wat met de ene hand wordt weggenomen, wordt deels met de andere teruggegeven. Als het rapport van Audit Vlaanderen één zaak kristalhelder heeft duidelijk gemaakt, is dat er bij de VRT nog veel vet op de soep zit”, zegt Slootmans.

“Onze vrees is dat de VRT ook na deze beheersovereenkomst een linksgeoriënteerd parcours zal blijven rijden met als gevolg dat steeds meer Vlamingen de VRT de rug zullen toekeren”, vat Slootmans de kritiek van zijn partij samen.

Wat met neutraliteit en ideologische diversiteit?

De laatste jaren werd de openbare omroep een gebrek aan neutraliteit en ideologische diversiteit verweten. Zo verwijst het Vlaams Belang naar de cijfers waaruit blijkt dat de partij nog altijd sterk ondervertegenwoordigd is op de openbare omroep. 

Meremans is alvast blij dat er een monitoringsysteem wordt opgezet om dit te kunnen meten. “Meten is weten. Er waren de laatste tijd veel klachten. Het is belangrijk dat je discussie daarover op die manier kan objectiveren om er vervolgens op te kunnen inspelen”, zegt de N-VA’er.

Het Vlaams Belang vindt het monitoringsysteem dan ook wel een stap in de goede richting, maar vreest dat er te weinig garanties zijn dat er uiteindelijk gevolg aan de vaststellingen gegeven zal worden. “Dat zal effectief in de Raad van Bestuur besproken worden”, nuanceert Meremans. “Daar zal dan effectief, indien nodig, moeten bijgestuurd worden. Ik heb echt wel de indruk dat men binnen de VRT die boodschap begrijpt.”