Wie niet kan telewerken moet daarvoor een attest ontvangen van de werkgever. Dat is volgens De Tijd vermeld in het nieuwe Ministeriële Besluit, waarin vermeld is dat telewerk verplicht is, “tenzij het onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”. Let wel, u hoeft dat attest niet bij u te hebben wanneer u zich verplaatst. Het gaat om een administratieve verplichting voor uw werkgever.

Uitzonderingen gelden voor alle werknemers van essentiële ondernemingen. Het gaat dan om medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector. Voor alle werknemers die niet kunnen telewerken zal de werkgever verplicht een document moeten overmaken.

Daarin moet de werkgever uitleggen waarom telewerk niet mogelijk is. De werkgevers “bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

Juristen menen dat dit attest er komt om controles te vergemakkelijken. De bepaling dat een attest vereist is, raakte pas zondag bekend en zorgt intussen al voor frustraties. Op sociale media doen intussen al heel wat werkgevers hun beklag over de bijzonder late aankondiging van deze verplichting die tot administratieve overlast kan leiden.