Dat Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) samen een project tegen eenzaamheid op poten hebben gezet, zorgt volgens Het Nieuwsblad voor wrevel bij de coalitiepartners van N-VA op het Vlaamse niveau.

‘Fred en Frieda’, een project dat 20.000 eenzame bejaarden die geen bezoek krijgen koppelt aan evenveel vrijwilligers, werd gelanceerd door Vlaamse Parlementsleden Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen). Het project blijkt succesvol, zo werden na één dag al 1.500 aanvragen ontvangen.

Het project zorgt volgens Het Nieuwsblad echter voor wrevel binnen de Vlaamse meerderheid. Zo zou er binnen CD&V en Open Vld onvrede zijn over het feit dat ‘Fred en Frieda’ niet in samenwerking met hen werd opgezet.

Hoewel de samenwerking binnen de Vlaamse regering naar verluidt nog goed is, gaven zowel N-VA-voorzitter Bart De Wever als zijn Open Vld-evenknie Egbert Lachaert al aan bezorgd te zijn over het functioneren van die ploeg. Het feit dat N-VA in de Vlaamse en niet in de federale regering zit leidt ertoe dat beide niveau’s herhaaldelijk met elkaar in de clinch liggen.