“Rechts zijn is geen misdaad” maar helaas worden we wel vaak zo door links denkenden weggezet. Bent u dit ook beu?” Christian Janssens, zakenman met meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven en tevens voorzitter van Vlaams Front is de stigmatisering die hij en zijn collega’s van de Facebookgroep Vlaams Front de voorbije maanden moesten slikken beu. Daarom startte hij een week geleden een crowdfunding, waarbij al ruim 2.000 euro is opgehaald. Vlaams Front trekt binnenkort ten strijde tegen Facebook, de misleidende informatie in de pers, tegen de politieke correctheid, maar vooral vòòr het recht op vrije meningsuiting.

Over Vlaams Front is in de media al heel wat verschenen, maar vaak bleek de informatie, zowel over de leden en oprichters als over de aan hen toegeschreven initiatieven niet correct. SCEPTR sprak met  Christian Janssens en Lorenzo Schoovaerts, de 2 bezielers van Vlaams Front naar aanleiding van hun crowdfundinginitiatief. 

Het Vlaams Front ontstond na de vorige parlementsverkiezingen en ijvert sinds het begin voor een nauwere samenwerking tussen de Vlaamse partijen N-VA en Vlaams Belang. De Facebookleden van het Vlaams Front bestaan zowel uit mensen die partijonafhankelijk hun zegje willen doen als uit lokale politici en mandatarissen uit zowel Vlaams Belang als N-VA. Sommigen reduceren Vlaams Front tot een instrument van Vlaams Belang, maar dat klopt niet. De oprichter van de Groep Lorenzo Schoovaerts was aanvankelijk, als overtuigd liberaal, zelfs enige tijd actief bij een lokale Open Vld afdeling. “Maar dat is gestopt na de periode Verhofstadt, toen de partij te veel naar links is geëvolueerd. Als kiezer ben ik even bij CD&V verzeild en later bij N-VA terechtgekomen”, blikt Schoovaerts terug.

Katalysator verkiezingen mei: “Op straat tegen het Waalse dictaat”

Na de verkiezingen van mei 2019 voelde Schoovaerts aan dat de twee grootste Vlaamse partijen op federaal vlak zouden opzijgeschoven worden. Uit verontwaardiging en frustratie richtte hij de Facebookgroep ‘Op straat tegen het Waalse dictaat’ op. Die groep verzamelde op enkele dagen tijd meer dan duizend leden. Een van die leden was ondernemer Christian Janssens. 

Janssens die vanuit zijn professionele activiteiten erg beslagen was in sociale media hielp mee de Facebookgroep uitbouwen tot een groep die op een gegeven moment meer dan 39.000 leden omvatte. Janssens en Schoovaerts gingen op zoek naar een aantal vrijwilligers als moderatoren. “Maar de content op zo’n grote groep moet gefilterd worden. Wij wilden en willen absoluut geen haatgroep zijn,” benadrukken ze allebei.

“Ik heb een Marokkaanse vriendin, ik heb een kindje dat half Marokkaans is”, zegt Schoovaerts, “racisme past er dus bij ons niet bij, ik zou nooit meedoen aan een groep die als doel heeft haat te zaaien tegen mensen van andere afkomst.”

Christian Janssens vult aan: “Toegegeven, er zijn al wel eens FB-leden die over de schreef gaan. Maar wie de huisregels niet respecteert, die blokkeren we en hun reacties verwijderen we zoveel mogelijk.” 

Intussen werd door de beheerders en moderatoren een VZW opgericht. “Onze bedoeling is echt om partij-overschrijdend te zijn, en dat blijft zo.”  Inmiddels is Christian Janssens zelf ondervoorzitter geworden van de Vlaams Belang afdeling in Zoersel. Die stap is ook binnen Vlaams Front besproken. Maar binnen de groep zijn er ook nog steeds heel wat lokale mandatarissen van N-VA. “Het is altijd ons doel geweest om die twee politieke partijen tot samenwerking te bewegen”, stelt Schoovaerts.

Contacten met Vlaams Belang en N-VA

Vlaams Front onderhoudt goede contacten zowel met Vlaams Belang politici als met N-VA’ers. Al blijkt de interesse vanuit het Vlaams Belang voor de beweging wel groter dan bij de N-VA. Zo zag VB-voorzitter Tom Van Grieken snel in dat Vlaams Front mee kon helpen werven voor de VB-protestrit. Schoovaerts bevestigt: “Wij hebben goede contacten met Tom Van Grieken, wij hebben hem ook ontmoet, en hebben ook de oproepen voor de protestmars tegen de Vivaldi-regering ondersteund. Maar er zijn ook gesprekken geweest met N-VA’ers. Zoals met Lorin Parys. We hebben ook geprobeerd contacten te leggen met Theo Francken. Maar dat ging eerder informeel, tijdens een of andere lezing.”

Volgens Schoovaerts was de boodschap van N-VA dat de contacten met Lorin Parys dienden te verlopen. “Vanuit N-VA kwam wel een duidelijk signaal dat Vlaams Belang en N-VA twee altijd aparte partijen zijn. Men liet ons duidelijk voelen dat er bij Vlaams Belang nog te veel ruwe kanten en gedragingen van bepaalde mandatarissen zijn die voor hen niet door de beugel kunnen.” 

Vlaams Front tegen Vivaldi

Nochtans probeert Vlaams Front, via een aantal betrokken N-VA leden al geruime tijd een opening te creëren naar samenwerking met de partij. “Daarop heeft N-VA gezegd op dit moment niet. Er zijn wel raakvlakken, maar ook heel veel verschilpunten, zoals bijvoorbeeld op economisch vlak, waar Vlaams Belang eerder een linkse positie inneemt.” 

De grote ontevredenheid over de Vivaldi-regering is duidelijk het element dat de diverse leden van Vlaams Front met elkaar bindt: “We zien wat er op federaal vlak is gebeurd. CD&V en Open Vld zijn in de Vivaldi-regering gestapt. Enerzijds vrezen we of dat op Vlaams niveau dan overeind zal blijven. Want we vermoeden dat CD&V en Open Vld zichzelf niet in de voet willen schieten op federaal vlak. We hopen dat we Vlaams Belang en N-VA ertoe kunnen bewegen om op Vlaams vlak te gaan samenwerken. Wij willen een beter beleid voor Vlaanderen.” 

Rechts zijn is geen misdaad

Sinds eind december 2019 staat Christian Janssens mee aan het roer van het Vlaams Front. Nauwelijks een jaar later heeft de beweging zich ook structureel georganiseerd via een VZW. Voorzitter Christian Janssens is best tevreden: “We haalden de pers en zelfs Villa Politica omdat we razendsnel groeiden (39.000 leden na 11 maanden online) en zijn altijd partij-onafhankelijk en overschrijdend gebleven. Menig politiek mandataris volgt ons via sociale media en we onderhouden contacten met zowel de N-VA als VB partijtop.”  

Voorzitter Christian Janssens merkt op dat Vlaams Front al vaak valselijk beschuldigd is: “Zo zijn we door de pers de organisatoren genoemd van de ‘verboden mars’ in Mechelen. In een adem zijn we ook genoemd als het brein van de betogingen in Puurs. Wat overigens totaal foutief was. En heel toevallig zijn, vlak na deze twee evenementen onze Facebook groep offline gehaald (en ook onze Facebook pagina’s). Zo werden nu al 39.000 Vlamingen de mond gesnoerd.”

“Ik werk internationaal met alle mogelijke nationaliteiten en geloofsovertuigingen samen en dit zowel met arbeiders als bedienden. Ik voed mijn dochters op met respect voor andere culturen en als vreedzame trotse Vlaamse burgers en ja ik denk rechts!”

Janssens vraagt zich af wat er er mis is om “voorstander te zijn van een sterk Vlaanderen en op te komen voor onze cultuur en normen en waarden? […] Niets dacht ik. En toch probeert men op mij het etiket te kleven van hooligan, haatverspreider of racist!” 

Tijd voor actie: “Halt toeroepen aan stigmatisering en censuur van rechtsdenkenden”

Daarom is het volgens Janssens tijd voor actie: “Wij hebben een dossier ingediend bij het Advocatenkantoor Artes Law, gespecialiseerd in media recht. We onderzoeken wat mogelijk is om richting pers, Facebook en bepaalde personen deze stigmatisering en censuur van rechtsdenkenden een halt toe te roepen!”

Vlaams Front startte met een crowdfunding om de gerechtskosten te dekken: “Rechts denken is geen misdaad en ons monddood proberen te maken mag en kan niet gebeuren! Wij hopen dat menig rechtse Vlaming die het beu is om in een verdomhoekje gestoken te worden, ons zal steunen!”

Vlaams Front ondersteunen kan op verschillende manieren
Via Go Fund me, als u hier klikt
U kan ook overschrijven op rekening van Vlaams Front: BE39 9799 4542 1619 met vermelding Vlaams Front. 
Of via Paypal door hier te klikken of door onderstaande QR-code te scannen.