woensdag, november 25, 2020
Thuis Buitenland Europa Vlaams Belang en sp.a botsen over Europees veto Polen en Hongarije
Polen en Hongarije stellen veto:
Foto: Facebook. Polen en Hongarije stellen veto: "Vrijheid en soevereiniteit zijn niet te koop"

Vlaams Belang en sp.a botsen over Europees veto Polen en Hongarije

3751
0

Polen en Hongarije hebben in de EU-ambassadeursvergadering hun veto gesteld tegen de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Beide landen deden dat omdat het Duitse EU-voorzitterschap en het Europees Parlement de uitkering van steun in de toekomst willen afhankelijk maken van mogelijke “inmengingen in de nationale politiek”. Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche is het opzet van de EU duidelijk. “De EU wil staten zo onderwerpen aan de politiek-correcte dictaten en bepalen hoe landen intern georganiseerd worden.” Kathleen Van Brempt (sp.a) waarschuwt dat “als Polen en Hongarije hun verzet vol houden er een ongeziene Europese crisis dreigt”.

Deze zomer bereikten de Europese leiders een akkoord over de Europese begroting van 2021 tot 2027. Die voorziet in een uitgavenbudget 1074 miljard euro, vermeerderd met een coronaherstelfonds ten belope van 750 miljard euro. Dat fonds zal vanaf volgend jaar subsidies uitkeren aan de lidstaten. Het transfermechanisme kan pas in werking treden nadat alle lidstaten instemmen met de verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie. De EU wil zo de komende jaren ruim 1,82 biljoen euro uitgeven.

Maar Polen en Hongarije gebruikten hun veto tegen deze begroting in het comité van de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten. De begroting koppelt immers voorwaarden aan de toekenning van Europese steun. Een belangrijke voorwaarde is dat het budgettaire pakket afhankelijk zal zijn van het respect voor de rechtstaat. De Europese geldkraan gaat dicht als de onafhankelijkheid van het gerecht in het gedrang komt.

De procedure om het zogenaamde rechtsstaatmechanisme goed te keuren werd wél in gang gezet. Polen en Hongarije hebben zich eveneens tegen dat mechanisme verzet , maar blokkeren kunnen ze het niet.

Vlaams Belang steunt Hongarije en Polen in verzet tegen EU

Zowel Polen en Hongarije voelen zich geviseerd door de Europese Unie. Europees parlementslid Tom Vandendriessche begrijpt hun standpunt. Al jaren dreigt de Europese Unie ermee om artikel 7 in te roepen tegen Polen en Hongarije, dit omdat de rechtstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zogenaamd gevaar lopen. In werkelijkheid is de EU niet opgezet met de soevereine koers die beide landen varen. Polen en Hongarije weigeren mee te stappen in het fanatieke euro-federalisme, daarom wil de EU nu druk zetten door de geldkraan dicht te draaien.”

Voor Vandendriessche is het opzet van de EU duidelijk: “Het coronaherstelfonds wordt met EU-schulden gefinancierd. Terwijl de EU de lidstaten wil onderwerpen aan politiek-correcte dictaten.” Hij ziet het conflict vooral als een principekwestie en vindt niet dat Polen en Hongarije afglijden naar een dictatuur.

Hij wijst er op dat Polen en Hongarije netto-ontvangers van EU-fondsen zijn: “Polen zou 160 miljard krijgen, Hongarije 50 miljard. Maar hun vrijheid, soevereiniteit en waardigheid zijn niet te koop. Volhouden!”

Kathleen Van Brempt (sp.a): “We kunnen niet tolereren dat er in de schoot van de Unie lidstaten zijn die afglijden naar de dictatuur”

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt zag het conflict al langer aankomen. Zij meent dat het nu maar tijd is om door de zure appel te bijten. “We kunnen het ons niet permitteren dat, nu in de VS Trump eindelijk weggestemd is, hier in Europa zijn geestesgenoten de rechtsstaat onderuit halen.”, klinkt het.

Van Brempt noemt de strategie van Polen en Hongarije dan weer “een vorm van chantage”. Zij verwacht dat het dossier nu bij de regeringsleiders op de Raad zelf zal belanden. Die vergaderen donderdag via een videoconferentie.

“In elk geval moet ons land voet bij stuk houden wat het rechtsstaatmechanisme betreft,” vindt Van Brempt. “We kunnen het echt niet tolereren dat er in de schoot van de Unie lidstaten zijn die afglijden naar de dictatuur. Al jaren vechten we voor een mechanisme om dergelijke lidstaten bij de les te houden. Nu het er eindelijk is, mag men niet terugkrabbelen.” 

“Het komt er dus op aan dat de regeringsleiders voor begin december met een oplossing komen, want de begroting moet tijdens de plenaire zitting van december in het Europees parlement goedgekeurd kunnen worden”, besluit Van Brempt. “Lukt dat niet, dan dreigt er een crisis waarvan de gevolgen door niemand ingeschat kunnen worden.”