Verschillende grondwetspecialisten eisen een coronawet die een wettelijk kader moet vormen voor de coronamaatregelen. De Raad van State keurde vrijdagavond de nieuwe maatregelen in een arrest bij hoogdringendheid vrijdag nog goed. Dat is volgens de professoren zeer verontrustend.

 “We leggen de regering geen strobreed in de weg”, klonk het vrijdagavond bij de Raad van State. “Zelfs als dat ten koste gaat van de grondwet en de democratische rechtsstaat.” Verontrustende woorden volgens de 25 grondwetspecialisten. Ook een politierechter in Charleroi en het Hof van Beroep Brussel stelde de wettelijke basis van de maatregelen al in vraag. Voor de professoren is het duidelijk: “Er moet een coronawet komen die een wettelijk kader moet vormen voor de coronamaatregelen.”

“De grondwet wil dat het parlement zelf beslist over ingrijpende beperkingen op grondrechten”, gaan ze verder. “De wet­geving waarop de regering zich beroept, was helemaal niet bedoeld voor de langdurige en drastische inperkingen die we nu kennen. Toch blijft de regering koppig verdergaan met het ministerieel besluit.”

“Waakzame burgers moeten nu hun veiligheid afwegen tegen hun grondrechten”, zei grondwetspecialist Stefan Sottiaux in september aan De Tijd. “Ik verbaasde me over het grote gemak waarmee alles aanvaard werd, over de traagheid waarmee vanuit de media kritiek kwam en over de manier waarop die kritiek werd weggezet. Je bent geen lobbyist als je het overdreven vindt dat mensen niet naar hun tweede verblijf mogen. Je komt als waakzame burger ook op voor de burgerrechten zelf.”