Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (VB) is niet te spreken over de verlenging van een steunmaatregel van 800.000 euro voor armoedebestrijding binnen de Romazigeunergemeenschap in Vlaanderen. Dat bedrag blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Wouters aan Minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld).

Suzy Wouters: “Dit is een aanklampende methodiek waarbij men voor de derde keer opnieuw zal falen om de Roma-gemeenschap te benaderen. Ik betreur deze nutteloze steunmaatregel terwijl 1 op 10 Vlamingen onder de armoedegrens leeft en in de steek wordt gelaten.”

Sinds 2012 is er jaarlijks een budget van 800.000 euro voorzien voor de opstart en uitbouw van een lokale buurtwerking rond Roma in Antwerpen, Gent, Brussel (Vlaamse

Gemeenschapscommissie) en Sint-Niklaas. Zogenaamde ‘Roma-stewards’ moeten hiermee zigeunergezinnen uit voornamelijk Oost-Europa helpen integreren.

De ‘buurtstewards’ treden op als een soort sociale assistenten die helpen met werk, een thuis, school en papierwerk. Eerder dit jaar noemde Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) het “een succesvol project dat de integratie van Roma-gezinnen ondersteunt en samenlevingsproblemen aanpakt.”

Volgens Wouters (VB) hadden de projecten bij aanvang een looptijd van 4 jaar “voor de uitbouw van een gedegen lokale aanpak en een maximaal bereik van de doelgroep”. Maar de partij vindt dat het nu welletjes is geweest.

“Het is onverantwoord dat een project met dergelijke grote kost en dat blijkbaar niets uithaalt tot een driemaal toe gefinancierd blijft door de Vlaamse Regering”, reageert Wouters. “Het sprookje van ‘buurtstewards’ die voorkomen dat de Roma verder in armoede verzeilen zal opnieuw falen.”

Wouters: “Liever investeren in de 640.000 Vlamingen die onder de armoededrempel leven en door coronacrisis op straat belanden”

“Het is al te gek dat deze Roma door speciaal aangeworven stewards ondersteund zijn, terwijl zoveel Vlamingen in armoede leven en amper aandacht krijgen”, gaat Wouters verder. “We moeten investeren in die 640.000 personen die in het Vlaamse Gewest vorig jaar onder de Belgische armoededrempel leefden, en die nu door de Coronacrisis op straat belanden.”

Sinds 2011 fulmineert het Vlaams Belang al tegen deze ‘Roma-stewards’. “We vreesden tien jaar geleden al dat dit ‘pamperbeleid’ enkel zou zorgen voor een aanzuigeffect. Dat bewijs is er nu.” Volgens de partij zouden er zo’n 30.000 Roma gehuisvest zijn in België. In 2019 verbleven meer dan één op drie van hen in Brussel. 

Suzy Wouters besluit: “Het EU-vrij verkeer van personen geeft niemand het recht om naar een ander land te verhuizen om daar zonder tewerkstelling beroep te doen op uitkeringen, klinkt het tot slot. Dit geldt enkel voor werknemers, zelfstandigen en personen die financieel zelfredzaam zijn. Roma die hier niet gewerkt hebben doen beroep op onze sociale voorzieningen en moeten consequent worden uitgewezen.