Vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil werk maken van “nultolerantie en lik-op-stukbeleid” voor geweld tegen de politie. Dat doet hij via een omzendbrief die hij heeft uitgewerkt in overleg met de parketten. Er wordt komaf gemaakt met de seponering van dossiers, daders zullen fysiek worden voorgeleid en de zaken worden bij voorkeur afgehandeld via het snelrecht.

Na een niet-aflatende geweldgolf tegen politie in Brussel beloofde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werk te maken van nultolerantie voor geweld tegen politie. Via een omzendbrief, die hij uitwerkte in samenwerking met de parketten, wil hij geweld tegen de politie systematisch vervolgen om “straffeloosheid tegen te gaan”.

Geen seponering, fysieke voorleiding en snelrecht

Een eerste element in de brief is dat het seponeren omwille van capaciteitsproblemen – het opportuniteitssepot – niet meer mogelijk wordt. Zodra een agent één dag arbeidsongeschikt is, zal men hoe dan ook vervolgen. Een tweede element is dat de dossiers niet langer telefonisch afgehandeld zullen worden, maar dat verdachten vanaf nu systematisch fysiek voorgeleid worden voor de procureur. Tot slot worden de zaken bij voorkeur afgehandeld via het snelrecht, zodat binnen twee maanden een uitspraak volgt.

De beslissingen gaan deze week al in. De inhoud van de omzendbrief is vooralsnog enkel van toepassing op geweld tegen de politie, maar Van Quickenborne wil onderzoeken of gelijkaardige maatregelen ook getroffen kunnen worden bij geweld tegen andere hulpverleners.

“We geven een sterk signaal. De parketten gaan tot het uiterste om de politie te steunen”, aldus Van Quickenborne.