N-VA Kamerlid en Gents N-VA fractieleidster Anneleen Van Bossuyt reageert bijzonder scherp op de aankondiging van het Gentse stadsbestuur om, bij gelijkwaardige kandidaten, de voorkeur aan een “diversiteitskandidaat” te geven. “Nederlands is zelfs geen voorwaarde meer, vooral de juiste achtergrond telt”, vertelt Van Bossuyt (N-VA) in een reactie aan SCEPTR. Ze merkt op dat het “diversiteitsbeleid van het stadspersoneel in Gent doorslaat”.

Gisteren presenteerde het stadsbestuur zijn nieuwe diversiteitsplan voor het stadspersoneel. Opvallend is dat de kennis van het Nederlands niet altijd meer een voorwaarde blijkt om voor de stad te werken. Ook opmerkelijk: men zal niet langer de best scorende kandidaat selecteren. “Wel die met de ‘juiste’ achtergrond (buitenlandse herkomst, seksuele geaardheid, …),” zo klinkt het bij N-VA.

N-VA-fractieleider Van Bossuyt vindt dat een erg fout signaal: “Dit zijn absoluut niet de juiste keuzes. Als stad moeten we kiezen voor de meest competente mensen, ongeacht hun persoonlijke achtergrond. Alleen zo kunnen we een zo goed mogelijke dienstverlening garanderen. Dat is wat telt voor de Gentse burgers.” 

Van Bossuyt begrijpt niet dat de kennis van het Nederlands niet altijd een voorwaarde meer is: “Het diversiteitsplan stelt letterlijk dat bij bepaalde vacatures de kennis van het Nederlands niet of minder relevant is en dat men Nederlands kan leren op de werkvloer. Blijkbaar is een degelijke kennis van onze taal dus niet altijd meer een voorwaarde in het stedelijke aanwervingsbeleid. Dat kan voor ons niet. Bovendien druist dit ook in tegen de taalwetgeving.”

Gert Robert (N-VA): “Een degelijke kennis van het Nederlands is een vanzelfsprekendheid voor een goede communicatie op de werkvloer.”

Van Bossuyt wijst op het belang van de taalwetgeving: “Lokale overheden mogen alleen mensen aanwerven die een aantoonbare kennis van de landstaal hebben. Dit spreekt eigenlijk vanzelf.” De Gentse N-VA fractieleidster zal daarom een voorstel in de gemeenteraad indienen om “een degelijke kennis van het Nederlands ondubbelzinnig als voorwaarde te stellen bij aanwervingen.” 

Gemeenteraadslid Gert Robert: “Een degelijke kennis van het Nederlands is een vanzelfsprekendheid voor een goede communicatie op de werkvloer. Hoe ga je anders als leidinggevende opdrachten duidelijk maken aan je medewerkers? Hoe ga je als collega’s overleggen of tijdens de pauze een praatje slaan? En minstens even belangrijk: het kan toch niet dat een burger een stadsmedewerker – aan het loket, bij werken in de straat of in het park, enz. – niet in het Nederlands zou kunnen aanspreken? Mensen ergeren zich terecht wanneer ze niet in behoorlijk Nederlands geholpen worden.”

Ook N-VA wil volgens N-VA diversiteit bij het stadspersoneel: “Het is goed dat er medewerkers zijn met uiteenlopende profielen en verschillende achtergronden. Maar vooral willen we de beste mensen selecteren, de mensen die de meest geschikte competenties hebben voor de job. Dat is maar fair tegenover de sollicitanten ook. En wie wil er nu aangeworven worden omdat hij of zij bijvoorbeeld de juiste kleur of geaardheid heeft? Dat is toch eigenlijk denigrerend naar die mensen toe? Van hokjesdenken gesproken!”

“Dat Open Vld en CD&V hier in mee gaan, daar kan ik moeilijk bij”

N-VA gemeenteraadslid Robert merkt op dat “het stadsbestuur sollicitanten niet langer wil  rangschikken van de laagst tot de hoogst scorende kandidaat maar dat men alle sollicitanten vanaf een bepaalde score op gelijke voet stellen wil stellen”.

Dat binnen die groep “mensen van buitenlandse herkomst voorrang krijgen” kan voor het raadslid niet: “In het belang van de Gentse burgers zijn we het verplicht om de mensen die het best scoren aan te werven.

Het voorstel van de Groen-schepen Bram Van Braeckevelt, begrijpt Van Bossuyt nog “vanuit zijn ideologie”,  minder begrip is er voor CD&V en Open Vld: “Dat Open Vld burgemeester De Clercq en CD&V hier alweer gewoon in mee gaan, daar kan ik moeilijk bij. We moeten ermee stoppen om mensen te herleiden tot hun herkomst of achtergrond. We moeten de persoonlijke kwaliteiten van individuele mensen centraal stellen.”

Midden september had Gents burgemeester Matthias De Clercq nog zwaar uitgehaald naar de N-VA, “met wie federaal niet te besturen valt”

1 REACTIE