Een 51-jarige man uit Westerlo de meermaals orale seks gehad met zijn zwakbegaafde autistische zoon is voorwaardelijk veroordeeld. De feiten vonden plaats in een bos in Mol, toen de jongen 12 à 13 jaar was. De verdediging argumenteerde dat de man zijn zoon hielp bij het ontdekken van zijn seksuele identiteit: “Mijn zoon twijfelde over zijn seksuele geaardheid”. De man is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Alleen de periode dat hij in voorhechtenis zat, is effectief uitgesproken. De vriend van zijn vader die ook moest terechtstaan en tegen wie het parket 2 jaar effectief vorderde is vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen.

De verkrachting en aanranding van de eerbaarheid kwamen pas enkele jaren na de feiten aan het licht. Ze deden zich voor op een moment dat het slachtoffer 12 à 13 jaar was. Het slachtoffer is een zwakbegaafde jongen met autismespectrumstoornis die volgens zijn vader “twijfelde over zijn seksuele geaardheid”.

Om hem te helpen in die keuze nam hij zijn zoon meermaals mee naar een bos waar hij  orale seks had met de jongen. De man moet zich nu van de rechtbank psychotherapeutisch laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.

In zijn verklaring toonde de vader nauwelijks schuldinzicht. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het minderjarige slachtoffer. “Mijn zoon worstelde met zijn geaardheid. Door orale seks met hem te hebben probeerde ik hem helpen met die twijfels. Ik wilde het eigenlijk niet doen, maar hij heeft me zelf overtuigd”, verklaarde hij. 

Vader voorwaardelijk veroordeeld, vriend vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen

Het Openbaar Ministerie in Turnhout vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden tegen de vijftiger uit Westerlo. Tegen de ex-partner van de vijftiger is twee jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De vader verklaarde tijdens het onderzoek dat het zijn zoon zelf was die om orale seks had gevraagd. Enkele jaren later zou de jongen opnieuw slachtoffer van seksueel misbruik zijn geweest, dit keer door de toenmalige vriend van zijn papa. Die man, afkomstig uit Geel, zou “minstens 10 keer in de douche zijn gestapt bij de jongen om daar dan seks te hebben” maar de rechtbank achtte die feiten niet bewezen en sprak de man vrij.

Het parket van Antwerpen kon voorlopig nog niet zeggen of het beroep zal aantekenen tegen het vonnis.