De grootste transfers van coronapatiënten vinden plaats vanuit ziekenhuizen in Brussel en Luik naar Vlaamse ziekenhuizen. Oost-Vlaanderen ontvangt daarbij het meest aantal patiënten uit andere provincies. Sinds 1 oktober zijn er ook al zestien Belgische coronapatiënten overgebracht naar Duitsland. Dat meldt BELGA op basis van een overzicht van ziekenhuistransfers van de FOD Volksgezondheid.

Sinds enkele maanden is het spreidingsplan voor ziekenhuizen in voege. Ziekenhuizen die hun maximumcapaciteit van COVID-19 patiënten bereikt hebben kunnen zo patiënten transfereren naar andere ziekenhuizen. De cijfers hierover tonen nu aan dat dat vooral gaat om transfers vanuit Wallonië (Luik) en Brussel richting Vlaanderen. 

Op basis van cijfers van Sciensano zijn er sinds 1oktober al 815 transfers gebeurd. Daarvan vonden er maandag 42 plaats. Ruim de helft van de patiënten (19) kwam in een Oost-Vlaams ziekenhuis terecht. Er gingen ook twee transfers naar Duitsland. 

Oost-Vlaanderen ontving tot nu toe al het meeste aantal patiënten uit andere provincies, met name zo’n 165 in totaal. Daarna volgen Antwerpen (105), Brussel (97) en Duitsland (16).

Vooral Vlaamse ziekenhuizen vangen patiënten uit Brussel en Luik op

Ziekenhuizen kunnen zo’n transfers zelf regelen binnen het eigen netwerk of binnen de eigen provincie. Maar ze kunnen ook een transfer aanvragen bij het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC). Dat bekijkt vervolgens in welke ziekenhuizen er nog beschikbare bedden op intensieve zorg zijn. Het PECC regelt dan het transport en voerde zo sinds begin oktober 436 transfers uit. Dat is ruim de helft van het totaal aantal patiënten dat diende verplaatst te worden. Van die 436 transfers die PECC uitvoerde vertrokken er 304 uit Brussel en 132 uit Luik. Die gingen hoofdzakelijk richting Vlaanderen. Zo ontving Antwerpen 89 getransfereerde patiënten Oost-Vlaanderen 85 en Limburg 75. 16 patiënten gingen richting Duitsland. 

Het verschil in aantal tussen de cijfers gemeld door Sciensano en PECC lijkt op het eerste zicht misschien merkwaardig maar valt eenvoudig te verklaren. Binnen het eigen netwerk of binnen dezelfde provincie transfereren de ziekenhuizen patiënten zonder de hulp van het PECC. Voor transfers op langere afstand doet men een beroep op het PECC.

De voorbije weken was er al heel wat te doen over de ‘medische solidariteit’ tussen ziekenhuizen. Zo weigerde een ziekenhuis in Charleroi midden oktober coronapatiënten uit Brussel te ontvangen. Ook Aalsters burgemeester Christoph D’haese uitte enkele weken geleden al een voorbehoud toen de eerste patiënten uit Brussel in Aalsterse ziekenhuizen terechtkwamen. Het kwam hem op felle kritiek te staan van viroloog Marc Van Ranst die stelde dat er “geen grenzen zijn aan medische solidariteit”.

1 REACTIE