Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, gaf bij Doorbraak Radio zijn mening over de recente aanslagen in Europa. “Je kan geen probleem oplossen als je het niet bij naam noemt. Dus hier zeer concreet: islamitische terreurdaden.”

Parijs, Nice en Wenen werden de voorbije weken getroffen door een reeks terroristische aanslagen. Volgens Tom Van Grieken zijn dit geen willekeurige terreurdaden, maar zijn ze telkens islamitisch geïnspireerd. Deze beweegreden vergeten de media of politici zeer vaak te vermelden.

“Ze reageren telkens verbaasd, terwijl de redenen zeer duidelijk zijn. Dat maakt mij iedere keer heel kwaad. Wanneer politici aanslagen niet bij naam durven noemen, dan zijn ze deel van het probleem en niet van de oplossing”, benadrukt Van Grieken.

Opengrenzenbeleid en massamigratie

Van Grieken ziet het opengrenzenbeleid en de massamigratie als factoren in de jarenlange terreurgolf. “Landen zoals Polen, Hongarije en Tsjechië die hier niet aan meedoen, die hebben geen islamitische aanslagen.”

Volgens de voorzitter van Vlaams Belang moeten we ook stoppen met het naïeve beleid rond teruggekeerde IS-strijders. “Die mensen moeten berecht worden in het land waar ze hun misdaden hebben begaan.”

“In totaal komen er dit en volgend jaar 60 van die geradicaliseerde moslims vrij in België. Ze willen liever naar hier komen, een paar maanden in de cel en dan komen ze vrij.” Van Grieken gelooft niet dat al deze mensen gederadicaliseerd zijn, ondanks verschillende programma’s.

Belastinggeld

Van Grieken ziet ook een rol weggelegd voor Vlaanderen in de strijd tegen terreur en de radicale islam. Vlaanderen is immers verantwoordelijk voor het erkennen en subsidiëren van moskeeën. “We moeten stoppen met belastinggeld te verspillen aan organisaties of staten met een ideologie die haaks op de onze staat.”

Hij ziet een inherent probleem bij de islam: “Als je dan gaat lezen wat er in die Koran staat, dat zijn de meest gruwelijke daden tegenover ongelovigen. Dit kan je niet incorporeren in onze cultuur. De hervormingen moeten binnen de islam zelf naar boven komen.”

2 REACTIES

  1. Mijnheer Van Grieken, U duid terecht dat Muslims (Ismaëlieten) zich niet integreren. Hun halfbroers de Isakieten, beiden afstammelingen van Abraham, weerstaan reeds eeuwen de integratie in de volkeren waar zij verblijven. Wat er nu gebeurt is enkel het realiseren van hun oude profetie/wens ‘Jullie zullen twee volkeren zijn, talrijk als de sterren aan het firmament en als de zandkorrels op het strand en jullie zullen heersen in de poorten =jullie zullen de wereld domineren.’ Op dit ogenblik zijn beide Semietische halfbroertjes deze wens aan het realiseren. Alle Joden thuis in Israel en de rest van de wereld gedomineerd door hun halfbroertjes. In januari 2020, heb ik nog Israël van Nahaarya in het noorden tot Berseba in het zuiden bezocht. In alle steden worden er torenhoge buildings gebouwd om er alle Joden te kunnen opvangen terwijl de rest van de wereld, Europa eerst, door hun Ismaëlitische halfbroers/muslims kan ingepalmd worden. Dát is de realiteit van het moment.