In een mededeling laat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) weten dat de ministerraad de geleidelijke verhoging van het minimumpensioen goedkeurde. Het minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) moeten tegen 2024 met 22 procent stijgen. Dat schrijft onder meer De Morgen.

“Bijna 815.000 burgers zullen vanaf 1 januari profiteren van de verhoging van hun pensioen. Het minimumpensioen en de IGO-uitkering zijn essentiële instrumenten om armoede bij ouderen te bestrijden en om hun koopkracht te behouden”, klinkt het in een persmededeling.

De verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan is voorzien in het regeerakkoord. Meer dan 706.000 werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren zullen genieten van de maatregel. De verhoging van de IGO-uitkering geldt voor 106.000 mensen.

De maatregel is gericht op een verhoging van de laagste pensioenen en kost ongeveer twee miljard euro. De verhoging gebeurt in vier fases in de komende vier jaar, telkens op 1 januari.

Brutobedragen

Aan het einde van de legislatuur zal het minimumpensioen na een volledige loopbaan voor alleenstaanden 1.580 bruto per maand bedragen. Dat is een stijging van 292 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige. Voor een wettelijk ambtenaar betreft het een stijging van 190 euro per maand. 

Voor mensen met een gezin stijgt het minimumpensioen tot 1.979 euro bruto per maand. Dat is een stijging van 365 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 238 euro per maand voor een ambtenaar.

Het bruto basisbedrag van de IGO-uitkering zal binnen vier jaar 983 euro per maand bedragen voor mensen met een gezin. Dat is een verhoging van 213 euro per maand. 

Het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen van loontrekkenden zal tegen 2024 stijgen met 9,86 procent.