Afgelopen weekend zijn opnieuw 1.275 illegale migranten aangekomen op de Canarische eilanden. Dit jaar gaat het al om ruim 17.000 migranten die vanuit Afrika de oversteek maakten naar de Canarische eilanden, een absoluut record. De vele duizenden migranten verblijven er in hotels, die vanwege de coronacrisis vaak leeg staan.

In het recente verleden liepen zowat alle migratieroutes in Afrika naar het noorden van Afrika, van waaruit de migranten met bootjes en/of met behulp van ngo-schepen over de Middellandse Zee probeerden Italië of Malta te bereiken. Omdat Italië en Malta alsmaar meer weigerachtig staan tegenover die illegale migratiestromen, worden door de migranten en mensensmokkelaars alternatieven gezocht.

Eén van die alternatieven is dus de route via het westen van Afrika naar de Canarische eilanden, een autonome regio van Spanje ten westen van het Afrikaanse continent en dus officieel lid van de Europese Unie. Afgelopen weekend kwamen daar opnieuw bijna 1.300 illegale migranten aan, het weekend voordien ging het om ruim 1.600 migranten. 

In 2020 maakten al ruim 17.000 Afrikaanse migranten illegaal de oversteek naar de Canarische eilanden, van waaruit ze asiel willen aanvragen om naar Europa te komen. Dat is zes keer meer dan in 2019 en een veelvoud van de jaren voordien, toen het telkens om enkele honderden migranten ging. Omdat er weinig of geen echte asielzoekerskampen zijn op Gran Canaria en ze er niet voorbereid zijn op een toestroom van duizenden migranten, worden ze momenteel ondergebracht in hotels. Gran Canaria is een toeristische trekpleister, maar vanwege de coronacrisis staan vele hotels er (bijna) helemaal leeg.