Uit een interne bevraging van GO! blijkt dat ongeveer de helft van de leerlingen kampt met een leerachterstand. Dit bericht De Morgen. Vele leerkrachten denken bovendien niet meer rond te komen met hun lesprogramma.

Het gemeenschapsonderwijs GO! bevroeg 350 scholen om zicht te krijgen op een eventuele leerachterstand die de leerlingen zouden hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Uit de resultaten blijkt dat dit ongeveer de helft is. De leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs schatten dat ongeveer een vierde van hun leerlingen met een groot tot zeer grote achterstand kampen. In het buitengewoon basisonderwijs is er zelfs de vrees dat dit zou gaan over twee op de drie.

In het secundair onderwijs is de leerachterstand kleiner. Hier zou het gaan over respectievelijk één op vijf en één op vier van de leerlingen. “Je sluit de scholen niet ongestraft”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op de cijfers. “De lange opschorting van het contactonderwijs vorig schooljaar heeft álle jongeren getroffen, de meest kwetsbare kinderen nog het hardst. Net daarom is het belangrijk dat de scholen dit schooljaar zoveel mogelijk open blijven.”