Terwijl ons land een volledige kernuitstap plant, lijkt Nederland net nog meer te willen inzetten op kernenergie. Dat zou immers de beste strategie zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, aldus de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland. Bovendien zou het een enorme impuls zijn voor de economie.

Geen kernuitstap in Nederland, integendeel. In de provincie Zeeland wordt momenteel nagedacht over het langer openhouden van de bestaande kerncentrale én het bijbouwen van twee nieuwe kerncentrales. 

De huidige kerncentrale heeft een vermogen van 500 megawatt, de twee nieuwe kerncentrales zouden elk 1.500 megawatt opleveren. Die drie kerncentrales zouden dan evenveel stroom opleveren als 4.400 windmolens of 70 miljoen zonnepanelen, aldus de EPZ (Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland).

Zowel op ecologisch als economisch vlak zouden de kerncentrales voordelen opleveren. Kerncentrales stoten immers nagenoeg geen CO2 uit en kunnen zo bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zouden ze ook een enorme impuls zijn voor de Nederlandse economie. De bouw van de kerncentrales zou immers duizenden directe arbeidsplaatsen opleveren, en dat 8 tot 10 jaar lang.