Klachten door twee Vlaamse jonge vrouwen over het optreden van enkele agenten van de politie van Anderlecht hebben niet alleen geleid tot de start van een intern onderzoek, maar ook tot een klacht bij het Comité P. Romi Verhaeghe (24) en Tina Schuermans (28) getuigden deze week op hun Facebookpagina over een ware ‘horrorervaring’ met de politie van Anderlecht.  Nadat ze op zondag 1 november tijdens een tochtje met de fiets slachtoffer waren van verkeersagressie. Twee mannen, van allochtone origine, reden hen met hun auto bijna omver. Op de koop toe riepen ze hen nog allerlei verwensingen toe, zoals ‘vieze hoer’ en ‘ga uw moeder neuken’. Maar de echte ellende begon pas als Tina en Romi op het politiecommissariaat in Anderlecht aankomen en ze hun verhaal willen doen aan Nederlands onkundige politieagenten. Aan SCEPTR is bevestigd dat één van de meisjes intussen klacht indiende bij het Vast Comité P dat toezicht houdt op de politiediensten. 

De twee Vlaamse meisjes probeerden eerst nog te ontkomen aan de verbale agressie. Maar tevergeefs. De wagen achtervolgde hen en reed hen klem. Daarop ontstond een hevige  discussie. Eén van de inzittenden greep Tina hardhandig vast bij de arm, terwijl de andere haar hoofd meermaals tegen de auto duwde. Tina houdt er een aantal blauwe plekken, een dooreengeschud hoofd en uitgetrokken haren aan over. Gelukkig droeg ze haar fietshelm en kon een buurtbewoner erger voorkomen.

Nederlands onkundige agenten insinueren op ‘nachtje cel’ als de meisjes klacht zouden indienen

Wanneer Tina’s vriendin Romi in paniek het noodnummer belt stuit ze op een ééntalig Franse operator. De eerste patrouille van de politie van Anderlecht zal pas 30 minuten later arriveren en blijkt Nederlands onkundig. Een tweede politiepatrouille met Nederlandstalige agenten rijdt de meisjes naar het politiecommissariaat. Maar daar voelen de Tina en Romi zich eerder als daders dan als slachtoffers behandeld. Tot hun verbazing blijkt dat ze opnieuw bij een agent terecht komen die het Nederlands niet machtig is. Hij zou er dan ook alles aan gedaan hebben om te vermijden dat hij de klacht zou moeten noteren. De politie zou de twee meisjes bang gemaakt hebben dat ze mogelijk een nacht in de cel moesten doorbrengen. Tina en Romi voelen zich geïntimideerd en willen weg uit de nachtmerrie. 

Volgens de agenten riskeert Tina nu zelf aangeklaagd te worden door één van haar aanvallers. Want die beweerden dat Tina tijdens de discussie zou ‘gespuwd’ hebben. “Dat klopt niet”, legt Tina S. uit. Ze geeft toe dat er tijdens de verbale discussie mogelijk een druppeltje spreekvocht uit haar mond is ontsnapt, maar spuwen heeft ze zeker niet gedaan. Integendeel, zij kreeg de nodige fluimen in haar gezicht en werd hardhandig aangepakt door haar twee allochtone belagers. De sporen daarvan zijn nog steeds op haar lichaam te zien. 

Agenten lijken partij te kiezen voor de aanvallers van Tina S.

Tijdens het aansluitend verhoor op het politiebureel, dat alweer in het Frans gebeurde, viel het de meisjes op dat hun belagers en agenten nogal informeel met elkaar leken om te gaan. Daarbij stelde zelfs één van hun aanvallers voor om te “vertalen” wat de meisjes zegden tegen de Nederlands onkundige agent.   

Helemaal Kafkaïaans wordt het, als even later de vrienden van de twee meisjes aan het commissariaat verschijnen om de fietsen op te halen. Net op dat moment wandelen de twee aanvallers het commissariaat al vrolijk buiten en ontstaat een luide woordenwisseling. De vrienden van Romi en Tina winden zich begrijpelijkerwijze boos om wat er gebeurd is met de twee vrouwen. Wanneer agenten buitenlopen laat men, opnieuw de twee mannen ongemoeid. In plaats daarvan worden de drie vrienden van de meisjes binnengebracht en lijken de agenten zich daar nog vrolijk om te maken.

Finaal verlieten de aanvallers het commissariaat zonder dat Tina of Romi een klacht konden indienen. De 2 Vlaamse meisjes vertrekken, dus zonder een proces-verbaal van verhoor, maar met de waarschuwing dat ze wellicht zelf nog een brief in de bus mogen verwachten en dat klacht is ingediend door de twee mannen tegen Tina. 

De woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid bevestigde aan SCEPTR dat intussen een intern onderzoek is gestart. De betrokken agenten zijn nog steeds aan het werk. Ook het Brussels parket is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het incident, maar kon vandaag nog geen bijkomende informatie verstrekken. 

Korpschef Jurgen De Landsheer reageerde woensdagavond al bij TV Limburg. Daar erkent hij dat “als de feiten gebeurd zijn zoals ze beschreven zijn dit volledig onaanvaardbaar is”.
(lees verder onder het filmpje)

“Het zou gaan om mannen van vreemde origine”

Columnist Johan Sanctorum kadert in een artikel op zijn website het incident in een “etnische context”. Hij doet dat na een e-mail contact dat hij had met Romi Verhaeghe: “…die bevestigt dat het om ‘mannen van vreemde origine’ ging, ‘vermoedelijk van Marokkaanse/ Turkse/ Armeense/ Algerijnse/ Syrische/… afkomst’.  Hetzelfde allochtoon profiel gold voor de agenten.” 

Sanctorum is van mening dat “de politie allochtone agressie toedekt”, en dat “allochtone agenten en daders onder één hoedje spelen”. Nergens komt inderdaad de allochtone origine van de twee verdachten aan bod. Dat deden ook Romi en Tina niet in hun publieke getuigenis. Sanctorum stelt daarover scherp “dat het probleem niet alleen de agressie is”, maar ook de zwijgcultuur bij slachtoffers in naam van de diversiteit”. Hij pleit voor het doorbreken van politiek correcte taboes.

Al in 2018 kwam is aangeklaagd dat er af en toe ongeschikte kandidaten bij de rekrutering van politieagenten geraakten. Anonieme bronnen uit het de rekruteringsdienst bevestigden: “De meest ridicule dossiers moeten erdoor, vooral als de datum nadert waarop nieuwe opleidingen beginnen,” klonk het toen. Een andere bron stelde dat er kandidaten doorkomen “die we absoluut nooit bij de politie willen zien werken”

SCEPTR had vandaag een uitgebreid gesprek met Tina S., de 28-jarige jonge vrouw, die het slachtoffer werd van de verkeersagressie. De verbijsterende details van haar getuigenis kan u morgenochtend lezen.   

Klik HIER om de getuigenis van Tina te lezen en klik HIER om de getuigenis van Romi te lezen. Wie zelf een klacht wil indienen bij het Comité P kan dat sinds kort ook online

1 REACTIE

  1. Allochtone agenten die het voor hun allochtone vriendjes opnemen. De politie “onze vriend” heb ik vroeger geleerd, maar nu wordt het een “vriendjespolitiek”. Hier gaat onze democratie en doet de willekeur en corruptie weer zijn intrede. Een maar al te bekende situatie in veel van deze landen waar de allochtonen in kwestie vandaan komen. De goede richting gaan we uit! Het resultaat van “positieve” discriminatie brengt zeker niet het beste naar boven, dat is al eerder geweten. Hoe mooier kan het nog worden.