De coronacrisis weegt zwaar door op de Belgische economie. Enkele sectoren kreunen hevig onder de maatregelen. Daarom wil de regering met steunmaatregelen komen, maar N-VA vreest dat ze juridisch niet goed ondersteund worden. Om een juridisch fiasco te vermijden, waren enkele amendementen nodig. Dat vindt Kamerlid Björn Anseeuw (N-VA). “Onze enige bekommernis is dat de horeca en andere getroffen sectoren de steun krijgen die ze broodnodig verdienen,” klinkt het.

N-VA wil meer en duidelijke steunmaatregelen voor zwaar getroffen sectoren zoals de horeca. Momenteel ligt er een wetsontwerp op tafel, maar de N-VA stelt zich vragen bij de juridische uitwerking ervan. “Onze enige bekommernis is dat de horeca- en andere getroffen sectoren de steun krijgen die ze broodnodig verdienen,” zegt Björn Anseeuw (N-VA). “We willen dus vermijden dat er een gammele regelgeving komt die plots door een rechter wordt vernietigd. Want daarmee dreig je de getroffen sectoren in een nog groter avontuur te storten waar niemand in wil terecht komen.”

Drie amendementen met onduidelijke regelgeving

De paars-groene regering wil namelijk drie nieuwe maatregelen toevoegen aan het huidige wetsontwerp voor deze steun, maar die zijn volgens N-VA juridisch niet doordacht genoeg. Zo zou er bijvoorbeeld eenmalig financiële steun komen van 167 miljoen euro voor de horeca. Dat zou echter tot problemen kunnen leiden. Andere sectoren kunnen zich namelijk gediscrimineerd voelen waardoor het een juridisch probleem kan worden. Om dit te vermijden wil Anseeuw daarom die steun als voorschotkrediet geven.

Daarnaast vindt N-VA het vervangingsinkomen slecht geregeld. Het vervangingsinkomen is niet in verhouding met het inkomensverlies, waardoor bepaalde zelfstandigen meer kunnen krijgen dan dat ze eerst verdienden en anderen juist nog amper rond kunnen komen. Anseeuw wil daarom dat het vervangingsinkomen beperkt wordt tot het effectief verloren inkomen om dergelijke toestanden te vermijden.

En tot slot werd de RSZ-bijdrage onder de loep genomen. De paars-groene regering wil voor sommige ondernemingen die bijdragen gewoon weggooien, waardoor ze dus niets meer zouden moeten betalen. Anseeuw vindt dit echter een slecht idee. Volgens N-VA moet er namelijk gerichte steun gegeven worden, en geen holle kwijtschelding van rekeningen. “Bedrijven hebben nu reeds de mogelijkheid om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Naast de tijdelijke werkloosheid kunnen bedrijven ook genieten van verschillende bronnen van financiële ondersteuning zoals het Vlaams beschermingsmechanisme en het dubbel overbruggingsrecht,” klinkt het bij Anseeuw.