De N-VA hekelt het feit dat het budget voor asielopvang en ‘opvang vreemdelingen zonder middelen’ in de begroting voor Asiel en Migratie stijgt, terwijl het budget voor terugkeer afneemt. Intussen nemen de asielaanvragen gevoelig toe. Ook deze week was het opnieuw aanschuiven geblazen aan het Klein Kasteeltje in Brussel.

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is tevreden dat de algemene middelen voor het departement verhoogd worden. Tegelijkertijd stelt hij zich vragen bij de daling van het budget voor terugkeer, terwijl “het budget van de kosten voor de illegalen in de gesloten centra fors stijgt en het budget voor asielopvang haast onbeperkt blijft”.

Budget opvang stijgt, budget terugkeer daalt

Het voorziene budget voor asielopvang ligt 63 procent – of 165 miljoen euro – hoger dan in 2018. Het budget daarvoor wordt voor 2021 op 427 miljoen euro geraamd. Ondertussen dalen de middelen voor repatriëring met 10 miljoen euro naar 6,67 miljoen euro, vergeleken met 2018.

Opvallend is dat het budget voor de ‘opvang van vreemdelingen zonder middelen’ fors stijgt. “Die fondsen worden normaal aangewend om kledij en ontspanning te betalen voor de illegalen in de gesloten centra”, merkt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp op. “Nu zien we dat dit budget stijgt van 5,43 miljoen in 2018 naar 7,38 miljoen in 2021, terwijl de bezettingsgraad in de gesloten centra voor illegalen al maanden maar eenderde is omwille van coronarestricties. Het budget zou logischerwijs fors moeten dalen in plaats van stijgen. Dit roept veel vragen op.”

Francken: “Asielaanvragen met vijf procent gestegen”

Francken leidt uit de cijfers van oktober af dat de asielinstroom de laatste maand terug is toegenomen. “De asielaanvragen zijn opnieuw gestegen. Dat is de enige echte indicator van de instroom. In september waren er 1366 aanvragen, in oktober 1437. Dat is een stijging van vijf procent”, reageert Francken.

De toevloed is ook te merken aan het aantal mensen dat verscheen aan het Klein Kasteeltje, waarvan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) recent de sluiting aankondigde. Dat blijkt niet alleen uit de beelden, maar ook uit de cijfers. Zo werden werden er maandag – na het weekend is het altijd drukker – 165 asielaanvragen geregistreerd.