Het hof van beroep in Antwerpen heeft geoordeeld dat het verbieden van boerkini’s in zwembaden geen discriminatie is en het Antwerpse boerkiniverbod dus van kracht mag blijven. Twee moslima’s hadden klacht ingediend tegen het boerkiniverbod, maar krijgen nu opnieuw ongelijk. Ze moeten de gerechtskosten betalen. 

In stedelijke Antwerpse zwembaden is het verplicht om gepaste zwemkledij te dragen. Concreet houdt dat in dat mannen een aansluitende zwembroek moeten dragen, vrouwen een badpak of bikini. Het dragen van een boerkini is bijgevolg verboden, maar daar zagen twee moslima’s discriminatie in. Ze dienden dan ook klacht in tegen de stad Antwerpen.

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen gaf de twee moslima’s ongelijk, maar daar legden ze zich niet zomaar bij neer. Ze besloten in beroep te gaan, maar ook dat mocht niet baten. Het Antwerpse hof van beroep oordeelde net als de rechtbank van eerste aanleg dat er geen sprake is van discriminatie en dat het huidige boerkiniverbod van kracht mag blijven. Dit om de hygiëne en goede orde in de zwembaden te bewaren. De vrouwen die klacht indienden moeten de gerechtskosten betalen.