Nadat intussen meer dan een maand geleden de meer dan één miljoen coronasneltesten zijn aangekocht blijkt er nog steeds geen strategie te zijn bepaald. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) – de vergadering van de acht verschillende gezondheidsministers en de coronacommissaris – probeert al wekenlang een strategie uit te dokteren. Maar die is er dus nog niet. Vlaanderen heeft een eigen bestelling sneltesten geplaatst, parallel met de federale overheid.

Intussen is in Slovakije op basis van gelijkaardige sneltesten beslist om vrijwel de hele bevolking te testen. Slovakije maaktE gebruik van 5,5 miljoen antigeentests. Daarvan zijn de resultaten binnen 15-30 minuten bekend. Een nadeel is dat ze minder nauwkeurig zijn dan PCR-tests. Meer dan 3,6 miljoen Slovaken namen begin november deel aan een landelijk testprogramma voor het coronavirus. Daarvan legden 38.359, of 1,06% van het aantal deelnemers positief een positieve test af. 

Over de zin en de beste toepassing van sneltesten bestaan uiteraard discussies. Maar er is inmiddels meer dan een maand verlopen tussen de bestelling van de testen en het lijkt er op dat die strategiebepaling nog wel wat zal duren. Men kan dus bezwaarlijk zeggen dat ons land een ‘voorloper’ is op dit vlak . 

Er zijn wel al een aantal prioritaire sectoren vastgelegd. De federale coronasneltesten zullen dienen voor de ziekenhuizen en de Covid-testcentra. De Vlaamse gaan naar scholen, bedrijven en woon-zorgcentra.

Coronasneltesten: géén strategie, wetgevend kader ontbreekt en problemen met databases 

Maar een concrete strategie ontbreekt nog steeds.  Volgens Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica “zijn er nog heel wat vraagstukken”. Van Giel meent dat sneltesten heel wat nuttiger zijn “in grote voorzieningen, zoals scholen en bedrijven”. Ook het verschil in ‘betrouwbaarheid’ tussen de sneltesten en de PCR-testen lijkt nog een probleem.

Het wetgevend kader ontbreekt nog steeds. Professor Herman Goossens, voorzitter van de taskforce testing, geloof wel dat die wetgeving volgende week door de Kamer zal geraken.

Maar er blijken ook IT-technische problemen. Er zijn namelijk aanpassingen nodig aan bestaande platformen waarlangs de sneltestresultaten aan contactonderzoekers worden meegedeeld. Ander probleem dat zich stelt is dat het vooralsnog niet mogelijk is de resultaten van zo’n sneltest in de bestaande databases te laden.

Volgens Het Nieuwsblad “zouden enkele oplossingen voor die problemen in de maak zijn, maar komt het volledige plan van aanpak komt hoe dan ook rijkelijk laat”.  

“Ook federaal is er nog veel werk voor de boeg eer sneltesten volwaardig deel uitmaken van de teststrategie”, klinkt het bij professor Goossens. “Maar we mikken toch op een brede uitrol begin december.”