Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (MR) heeft gepleit voor de oprichting van een Europees instituut om imams op te leiden. Hij wil op die manier moslimterreur voorkomen. Dat schrijft Politico.

Michel lanceerde het idee tijdens een toespraak in Wenen ter herdenking van de slachtoffers van de terreuraanslag van vorige week. Volgens de voorzitter van de Europese Raad kan een Europese imamschool helpen “om extremistische ideologieën, gewelddadig extremisme, berichten van haat en berichten van verwerping die deze terroristische acties voeden, te bestrijden”.

Michel: “Europese imamopleiding om boodschap van tolerantie en openheid over te brengen”

“Ik denk bijvoorbeeld dat we op Europees niveau moeten debatteren over het idee dat enige tijd geleden is geopperd, om een Europees instituut voor de opleiding van imams op te richten, om ervoor te zorgen dat deze boodschap van tolerantie en openheid op Europees niveau kan worden overgebracht”, aldus Michel. Hij hoopt dat het instituut draagvlak creëert voor “het primaat van het burgerlijk recht” en “wederzijds respect” voor democratische opbrengt.

Het idee is verre van origineel. Tal van Europese landen, waaronder België, hebben de afgelopen jaren een eigen imamopleiding op poten gezet. Over de doeltreffendheid van de plannen bestaan nog altijd twijfel.

Zo zijn de nationale imamopleidingen in de eerste plaats niet populair bij het beoogde doelpubliek. De opleidingen worden door vele moslims simpelweg niet als ‘authentiek’ ervaren. Daarnaast rest de vraag of het creëren van een ‘Europese islam’ überhaupt tot de mogelijkheden behoort. Verschillende experten hebben hier immers hun twijfels over. 

1 REACTIE

  1. Mijnheer Michel, ook je pa heb ik nog actief in de politiek geweten. Is het waar wat er beweerd was dat je vader, evenals de heer Gol, onzaliger gedachtenis, Isakieten zijn/waren ? Isakieten en Ismaelieten, in de volksmond Joden en Muslims, zijn beiden Semietische volkeren die Abraham als hun gemeenschappelijke vader zien. Thuis in Palestina en omstreken, staan ze elkaar naar het leven. Elders in de wereld beroepen ze op zich op de profetie ‘Jullie zullen twee volkeren zijn, talrijk als de sterren aan het firmament en de zandkorrels op het strand en jullie zullen heersen in de poorten.’ Help jij nu ook de Ismaëliten om de rest van de wereld te overheersen zodat alle Joden in Israel kunnen gaan wonen ?