Nadat de N-VA kritisch reageerde op de begroting van het departement Asiel en Migratie, pareert het kabinet-Mahdi die kritiek. “Naar wat wij beamen is er geen daling van budget op terugkeer. Wel is er inzet van middelen om tot effectieve resultaten te komen”, klinkt het.

De N-VA uitte deze week kritiek op de begroting voor Asiel en Migratie. Zo hekelde de Vlaams-nationalistische partij bij monde van Kamerlid Theo Francken de daling van het terugkeerbudget. Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), benadrukt dat de staatssecretaris de nodige uitklaringen zal verschaffen in het Parlement. “Naar wat wij beamen is er geen daling van budget op terugkeer. Wel is er inzet van middelen om tot effectieve resultaten te komen”, klinkt het.

De uitspraak van Francken, die erop wees dat asielaanvragen in oktober toenamen, geeft volgens het kabinet-Mahdi een vertekend beeld. “De aanvragen eerste verzoek en tweede verzoek samen liggen lager dan vorige maand”, zegt Lacoere. “De aanvragen eerste verzoek liggen in de lijn van de ons omringende landen. De aanvragen van de voorbije jaren lagen dan weer veel hoger.”

“België moet zich aan de Europese regels houden”

Ook de wachtrijen aan het Klein Kasteeltje, waarvan staatssecretaris Mahdi recent de sluiting aankondigde, moeten volgens Lacoere genuanceerd worden. “Op de beelden staan de mensen georganiseerd op afstand in hun bubbel”, benadrukt de woordvoerster. “Er is patrouille door de politie en gemeenschapswacht. De Stad Brussel kijkt daar op toe.”

“Er is een arrest waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat Belgische Staat zich aan de Europese regels moet houden, zo niet op straffe van boetes die heel snel kunnen oplopen. Dat kost de belastingbetaler enkel geld als er geen actie zou ondernomen worden. De mensen die asiel aanvragen hebben recht op opvang. Daar houden wij ons aan”, klinkt het tot slot.