De imkers en jagers in Vlaanderen bundelen de krachten om samen de nesten van de  Aziatische hoornaar uit te roeien.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt. Het dier valt te onderscheiden van de inheemse hoornaar door zijn gele uiteinden van de poten. De koninginnen van de Aziatische hoornaar kunnen 3 centimeter groot worden, de werksters zo’n 2 centimeter. De Aziatische hoornaar vormt een zware bedreiging voor de honingbij. Maar ook voor de mens is de exoot gevaarlijk. “In Spanje en Italië stierven al tientallen mensen na een aanval van de Aziatische hoornaar”, weet René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. “Het zijn zeer agressieve dieren. We willen nu samen met de jagers de nesten in de natuur traceren. Jagers kunnen de nesten ontdekken tijdens hun beheersactiviteiten. Als we de nesten professioneel en systematisch verwijderen, kan er veel schade vermeden worden.”

Wildakkers

De jagers beheren meer dan 935.000 hectare jachtgebied. “En in veel van die loten liggen wildakkers, een ideale biotoop voor insecten”, zegt directeur Geert Van den Bosch van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Onze leden zaaien er speciale bloemenmengsels. In samenspraak met de imkers gaan we onderzoeken welke noden de bij nog heeft.”

Volgens jagers en imkers zou het ook goed zijn om een gemeenschappelijk bermbeleid te organiseren. “Die bermen mag je niet zo maar maaien. Laat ze bloeien zodat wilde bijen, hommels en de honingbij van die landschapselementen gebruik kunnen maken.”