Hongarije is van plan de begroting van de Europese Unie voor de periode van 2021 tot en met 2027, en het daarbij horende covid-herstelfonds, te vetoën. Boedapest verzet zich tegen een voorstel om betalingen uit de begroting aan lidstaten te koppelen aan ‘naleving van de rechtsstaat’.

De Europese Unie besloot deze zomer om de uitbetaling van geld uit de EU-begroting aan lidstaten te koppelen aan ‘naleving van de rechtsstaat’. Het gaat daarbij om normen die zijn vastgelegd in het oprichtingsverdrag van de EU, zoals onafhankelijke justitie, media en onderwijs. Volgens Brussel worden net die elementen ondergraven in Oost-Europese landen als Polen en Hongarije.

De Hongaarse regering laat nu weten dat ze de EU-begroting voor de jaren 2021-2027 zal vetoën omwille van die maatregel. Ook Polen zou denken aan een veto. Het begrotingsvoorstel wordt deze namiddag besproken door de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten.

De begroting is 1,1 biljoen euro groot. 750 miljard euro daarvan is voorbehouden voor een covid-herstelfonds.