Hongarije en Polen hebben samen hun vetorecht gebruikt om de Europese meerjarenbegroting te blokkeren. Begin november dreigde de Hongaarse premier Viktor Orban al om dit te doen, omdat hij vond dat de Europese Unie zich te veel moeit met interne zaken. Polen is Hongarije gevolgd.

Het begrotingsakkoord zou geldig zijn geweest voor zeven jaar en omvatte ook een coronaherstelfonds. De Europese Unie wilde echter ook voorwaarden aan het akkoord koppelen, naar eigen zeggen om misbruik met het vele geld te vermijden. Men sprak over bijvoorbeeld respect voor de rechtsstaat, maar Hongarije vond de voorwaarden alvast te vaag en wilde niet dat de EU de begroting zou gebruiken om te interfereren in interne zaken. Ook Polen voelde zich geviseerd.

Hadden Hongarije en Polen het akkoord geaccepteerd, zouden de twee landen respectievelijk 6,25 miljard en 23 miljard euro hebben gekregen. De staatshoofden van de twee landen weigeren dit bedrag dus voor soevereiniteit, alhoewel ze volgens sommigen hun soevereiniteit misbruiken. Zowel Hongarije en Polen worden namelijk zwaar bekritiseerd door de Europese Unie omdat ze naar verluidt de onafhankelijkheid van de media en rechters niet zouden respecteren. Daarom had de EU zelfs al eerder antimisbruikprocedures opgestart, maar de twee landen blijven sterk bij hun standpunten staan.

De Europese Unie onder druk

2020 is geen gemakkelijke periode voor de Europese Unie. Enerzijds is 2020 het jaar dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten heeft. De Brexit heeft officieel al plaatsgevonden, alhoewel er een transitieperiode loopt tot eind dit jaar. De onderhandelingen over bijvoorbeeld handelsverdragen zijn nog volop aan de gang. Anderzijds is de Europese Unie enorm getroffen door corona. Zeker tijdens de eerste golf kwam de Europese samenwerking onder druk te staan. Landen als Italië en Spanje voelden zich een tijd in de steek. 

Daarnaast kwam het Europees principe van solidariteit tussen lidstaten in gedrang. De Europese Unie wilde namelijk eurobonds en financiële steun invoeren om vooral de Zuid-Europese lidstaten te helpen, maar verschillende Noord-Europese landen, zoals Nederland, waren daar tegen. Nu Polen en Hongarije nog eens de meerjarenbegroting blokkeren, rijst de vraag of ze binnenkort ook verder zullen gaan.