In de Franse krant Ouest-France verscheen verleden week een anonieme getuigenis van een leerkracht uit de Parijse migrantenwijken. Na een les over karikaturen doorheen de geschiedenis vroeg de leerkracht haar leerlingen om een aantal vragen te beantwoorden over de recente islamitische terreuraanslag op Samuel Paty. Op 16 oktober werd die laatste onthoofd op straat nadat hij in zijn klas de bekende Mohammedcartoons had getoond.

De antwoorden van de leerlingen tonen nog maar eens aan dat vele islamitische jongeren er andere waarden op na houden. Een derde van de studenten vond het niet kunnen dat religies bekritiseerd worden, dat het vroeger beter was toen er geen vrijheid van meningsuiting was en dat het niet zinvol was om les te krijgen over karikaturen. Toen de leerkracht als grap vroeg of haar leerlingen haar zelf zouden onthoofden, kreeg ze het antwoord: “Wees niet ongerust. U niet…”

De onderwijzeres vreest dat het moeilijk zal zijn om dit nog recht te zetten. In het verleden hadden sommigen van haar leerlingen al de geslachtsdelen op kunstwerken gecensureerd tijdens spreekbeurten omdat dit niet passend zou zijn. Ook de film ‘Persepolis’ (een tekenfilm die kritisch is over de Iraanse theocratie) zou niet in goede aarde zijn gevallen