De federale regering zal een ‘Dialoogplatform’ oprichten waarin nagedacht wordt over “de toekomst van het Belgisch federalisme”. Dat staat volgens Knack te lezen in de beleidsnota van bevoegde ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR). 

Om een nieuwe institutionele hervorming voor te bereiden zal dit ‘Dialoogplatform’ de bevolking raadplegen. Bedoeling is om lokale besturen, experten, de academische wereld, het middenveld en gewone burgers – “in het bijzonder de jongeren” – te raadplegen. Men haalde voor de organisatie de mosterd bij de ‘Conferentie van de Toekomst van Europa’.

“Meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling”

Men denkt bijvoorbeeld aan “burgerkabinetten of gemengde panels waar naast parlementsleden ook door loting geselecteerde burgers, vertegenwoordigers van het middenveld, academici, experten en burgemeesters op vrijwillige basis deel van uitmaken”.

Vanaf 2024 moet het hele proces, waarbij eind volgend jaar al concrete aanbevelingen moeten worden voorgelegd aan de regering, tot een “meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling” leiden. Ondertussen wordt gewerkt aan een lijst grondwetsartikelen, zoals artikel 195, die voor herziening vatbaar verklaard moeten worden.

Calvo razend enthousiast

Groen-fractieleider Kristof Calvo is alvast razend enthousiast. “België, dat zijn wij allemaal”, schrijft Calvo op Twitter. “Tot nu toe werden staatshervormingen bedisseld onder partijvoorzitters. Daar komt nu verandering in. Burgers, academici en middenveld zitten mee aan tafel als architecten voor de staatsstructuur van de toekomst.”

Bij de Vlaams-nationalistische oppositie klinkt er minder animo. “Juicht, allen! U mag uw zegje doen en meepraten! Neen, niet via verkiezingen (die uitslag negeren ze toch)”, klinkt het sarcastisch bij N-VA-Kamerlid Sander Loones.

“Verlinden is zelf slechts benoemd en niet verkozen”, zegt Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Zij gaat nu de vertegenwoordigers van het volk aanduiden door loting in plaats van door verkiezing. Als het volk fout kiest, schaf het dan af en vervang het door een theater met uzelf.”

1 REACTIE