Na de perikelen van de afgelopen weken wil het partijbestuur van Forum voor Democratie een referendum houden over de toekomst van oprichter en voormalig partijleider Thierry Baudet.

De partij maakte het nieuws zondag bekend op sociale media. Partijleden zullen de vraag krijgen of Baudet al-dan-niet partijvoorzitter moet blijven. Daarna volgt een algemene ledenvergadering waarin een nieuw partijbestuur gekozen wordt.

Volgens waarnemend voorzitter Lennart van der Linden gaat het om een akkoord tussen twee kampen binnen het huidige partijbestuur. Als onderdeel van die deal zou Baudet zijn bestuursfunctie hebben neergelegd. Baudet heeft zelf nog niet gereageerd op de laatste ontwikkelingen.

“We betreuren de gehele gang van zaken van de afgelopen dagen verder zeer”, aldus het partijbestuur. “We zien een bindend referendum waarbij de leden zich kunnen uitspreken over de toekomst van onze partij momenteel als de enige juiste stap voorwaarts. Geheel ook in lijn met de filosofie en het gedachtengoed van Forum voor Democratie.”