Theo Francken reageert verontwaardigd op het feit dat kinderen van de lagere school wordt aangeleerd dat Aboe Bakr, de schoonvader van de islamitische profeet Mohammed, een “gewetensvolle kanjer” zou zijn. Francken wijst erop dat de waarheid over Aboe Bakr iets anders in elkaar zit. “Misschien is het beter om de waarheid niet zo te verbloemen aan kinderen van 10 jaar”, aldus Francken. 

“Ik schrok toen iemand me dit doorstuurde, een opdracht uit het handboek ‘Sterren aan de hemel’ van de Uitgeverij van Averbode, vierde leerjaar katholieke school uit het Gentse, maar het handboek wordt ook elders gebruikt”, zo begint Francken zijn bericht op Facebook. 

Op de foto is te zien hoe Aboe Bakr een ‘gewetensvolle kanjer’ wordt genoemd in het schoolboek. Aboe Bakr is de schoonvader van de profeet Mohammed en is één van de eersten die zich bekeerde tot de islam. Hij werd tevens de eerste Kalief van de moslimgemeenschap, maar staat ook gekend voor zijn gewelddadige strijd tegen ongelovigen. 

“Waarom niet vermelden dat deze man, die zijn negenjarige dochter met Mohammed liet trouwen, na diens dood de eerste heerser over het nieuwe kalifaat werd?”, zo vraagt Francken zich af. “Niet vreemd dat Al Baghdadi zich naar hem liet noemen. Hij voerde een gewelddadige en wrede jihad tegen iedereen die afweek van de ware leer, en dwong te vuur en te zwaard de Arabische stammen en delen van Syrië en Irak zijn versie van de islam te aanvaarden. Voor salafisten is en blijft ook anno 2020 de oprichting van een nieuw kalifaat in de Levant het einddoel van hun gewelddadige jihad, we zagen er deze week nog enkele voorbeelden van.”

Hoe komt het dat dan dergelijke foutieve informatie in de schoolboeken van jonge kinderen sluipt? “Wel, de eindtermen maken wij, verkozenen des volks via het Vlaams Parlement”, aldus Francken. “Daar zitten dingen bij als interlevensbeschouwelijke dialoog. Vervolgens maken de scholen zelf hun leerplannen, of in de praktijk de koepels, die bv het leerplandoel ‘inspirerende figuren uit andere wereldgodsdiensten’ maakten. Onbekend is onbemind en dus is een betere kennis van de verschillende levensbeschouwingen en religies, ja, ook de Islam, iets waar ik achter sta.”

Maar volgens Francken moet dat wel degelijk anders. “De vraag is natuurlijk of je dat doet door figuren als Aboe Bakr te bestempelen als een ‘gewetensvolle kanjer’. Misschien is het beter om de waarheid niet zo te verbloemen aan kinderen van 10 jaar”, besluit hij. 

1 REACTIE