De Raad van State heeft zijn advies over de wet tot ‘decriminalisering en verlenging van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking’ gepubliceerd. De Franstalige ecologisten van Ecolo willen dat de parlementaire discussie over het wetsvoorstel wordt hervat.

De geplande aanpassing van de wet vormde een van de heikele punten in het vormen van de Vivaldi-regering. De paars-groene partijen waren voorstanders van de wet, terwijl de christendemocratische CD&V de mordicus tegen is. De kwestie werd in juli tijdelijk ontmijnd toen de tekst voor een derde keer naar de Raad van State gestuurd werd, nadat N-VA en Vlaams Belang amendementen indienden.

Ecolo voert de forcing

Volgens het Vivaldi-regeerakkoord zou de tekst na de evaluatie door de Raad van State bestudeerd moeten worden binnen de Commissie Justitie, nadat een wetenschappelijk comité een evaluatie maakt. Ook is het de bedoeling – op vraag van CD&V – dat de Vivaldi-partijen binnen de regering consensus zoeken en in afwachting daarvan niet tot een stemming overgaan.

Bij de Franstalige ecologisten van Ecolo lijkt men zich daar weinig van aan te trekken. “Niets staat meer in de weg dat het parlementaire werk over dit onderwerp wordt hervat, zoals voorzien in het regeringsakkoord”, zegt Ecolo-Kamerlid Séverine de Laveleye. “Veel vrouwen wachten nog steeds op vooruitgang en een modernisering van het wettelijk kader voor de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap.”

Bogaert: “Je kan met Ecolo goed samenwerken, zolang je Frans spreekt en toegeeft”

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert reageerde als eerste. “Olé, het heeft lang geduurd”, tweette Bogaert. “Ecolo voert de forcing over abortus. Je kan met die partij goed samenwerken. Zolang je Frans spreekt en toegeeft.”

“Het regeerakkoord over abortus is duidelijk, eerst: ‘een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek door experts die een studie en evaluatie maken van de praktijk en wetgeving.’ Daarna debat en consensus zoeken. Hangende wetsvoorstellen worden niet gestemd”, klinkt het resoluut bij partijvoorzitter Joachim Coens.

1 REACTIE