Peter De Roover (N-VA) maakt zich zorgen over de democratische en juridische basis van de coronamaatregelen. “De maatregelen zijn noodzakelijk om het coronavirus te bestrijde. Maar de federale regering speelt echter met vuur als het hierbij de rol van het parlement volledig miskent en zich louter beroept op de Raad van State, klinkt het bij De Roover.

“Eigenlijk regeert de regering, juister nog: één minister!, de facto bij wijze van zichzelf toebedeelde en niet eens door het parlement goedgekeurde volmachten”, gaat Peter De Roover verder. Volgens de Kamerfractieleider begaf de regering zich deze lente al op de rand van de parlementair-democratische ruimte. “Ze feitelijk toepassen zonder Kamerdebat gaat echt te ver.”

De Roover denkt dat de genomen maatregelen vooralsnog door de Kamer laten valideren met terugwerkende kracht, wegens de uitzonderlijke omstandigheden en motieven van algemeen belang, een oplossing kan bieden. “De motivatie zal daarbij evenwel uitermate doelmatig verwoord moeten worden. En de afbakening daarbij nauwkeurig want dergelijke retroactiviteit is, om het zacht uit te drukken, ongebruikelijk.

Specifiek wil N-VA dat de regering onmiddellijk een ‘taskforce’ van experts samenstelt met de opdracht er voor te zorgen dat de genomen coronamaatregelen van een solide juridische basis worden voorzien. En zo ervoor te zorgen dat de mogelijke volgende maatregelen ook correct worden uitgevoerd.