CD&V-voorzitter Joachim Coens gaat geen gebruik maken van het voorstel van zijn N-VA-collega Bart De Wever om via een wisselmeerderheid de nakende kernuitstap tegen te houden. Coens wil zich houden aan het regeerakkoord, meldt hij aan Het Nieuwsblad.

Bart De Wever wilde met zijn voorstel tot wisselmeerderheid vooral regeringspartij Groen buitenspel zetten. “Iedereen heeft zich laten verrassen door energieminister Tinne Van der Straeten”, stelde De Wever. “Maar als we in de kernuitstap volharden en de kerncentrales over een paar jaar dicht doen gaan, zullen we nog maar de helft van onze elektriciteit hebben. De bevoorrading en de prijs zullen onder druk komen te staan.”

De Wever vroeg naar eigen zeggen niets in ruil voor die wisselmeerderheid. “Men kan onze stemmen krijgen. Er is een massa zetels te rapen. Ik bied ze aan zonder prijs.”

Maar Joachim Coens legt het voorstel van De Wever naast zich neer. “Het regeerakkoord herbevestigt de kernuitstap, die al beslist was, maar voorziet tegelijkertijd een evaluatiemoment in november 2021 over de bevoorradingszekerheid en de prijs. Dat is voor ons heel belangrijk. De regering zal dan een beslissing nemen. Er is voor ons nu geen reden om daaraan te twijfelen.”