De Britse regering kondigt een serie maatregelen aan om de macht van Facebook en Google te beperken. Het gaat onder meer om een gedragscode die de consument moet beschermen.

De Britten vinden de maatregelen een noodzaak, vooral dan wat het gebruik van persoonlijke gegevens als onlinereclame betreft. De nieuwe gedragscode moet de concurrentie verbeteren en de consumenten beschermen, aldus de regering. De maatregelen komen er op voorstel van de concurrentiewaakhond. Die maakte zich zorgen over de dominantie van de Amerikaanse bedrijven.

De Britse regering erkent de voordelen van de grote Amerikaanse spelers maar stelt tegelijk ook een “machtsconcentratie van een klein aantal digitale bedrijven” vast. “Die concentratie remt de groei in de sector af en kan negatieve effecten hebben op de samenleving”, luidt het. 

In de toekomst moeten consumenten keuzes kunnen maken. En ook kleine ondernemingen moeten voortaan meer kansen krijgen. De nieuwe code kan de platforms ook dwingen om transparanter te zijn wat over de aangeboden diensten en over de behandeling van persoonlijke data.