De Democratische presidentskandidaat Joe Biden sprak vannacht de Verenigde Staten toe vanuit zijn woonplaats in Wilmington. “We zullen winnen, dat vertellen de cijfers”, herhaalde een zelfverzekerde Biden. De Democraat ligt aan de leiding in Georgia, Arizona, Nevada en Pennsylvania en lijkt op weg naar de overwinning. Hij roept het volk op tot geduld terwijl de laatste stemmen geteld worden. 

“We hebben meer dan 74 miljoen stemmen, dat is meer dan eender welke presidentskandidaat ooit en ons stemmenaantal groeit nog”, aldus Biden. “We verslaan president Trump met 4 miljoen stemmen.”

“Terwijl we wachten op de finale resultaten, wil ik dat de mensen weten dat ik niet wacht om aan het werk te gaan”, klonk het. Biden en vicepresidentskandidaat Kamala Harris zaten al samen om onder meer de coronacrisis te bespreken. “Ik wil dat iedereen weet dat we vanaf dag één ons plan in werking zullen stellen om levens te redden.”

Biden wees ook op de grote polarisatie in het land en riep op tot eenheid. “We zijn misschien tegenstanders, maar we zijn geen vijanden, we zijn Amerikanen.” Als president wil hij het hele land vertegenwoordigen. “Ik zal even hard werken voor degenen die tegen me gestemd hebben als voor degenen die voor me gestemd hebben. Dat is de job.”